Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Zakarias' Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 4
1 Engelen, som talte med mig, vakte mig så atter, som man vækker et Menneske af hans Søvn,
2 og spurgte mig: 'Hvad skuer du?' Jeg svarede: 'Jeg, skuer, og se, der er en Lysestage, helt og holdent af Guld, og et Oliekar ovenpå og syv Lamper og syv Rør til Lamperne,
3 desuden to Olietræer ved Siden af den, et til højre, et andet til venstre for Oliekarret.'
4 Og jeg spurgte Engelen, som talte med mig:'Hvad betyder disse Ting, Herre?'
5 Han svarede: 'Ved du ikke, hvad de betyder?' Jeg sagde: 'Nej. Herre!'
6 Da svarede han og sagde til mig: Dette er HERRENs Ord til Zerubbabel: Ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers HERRE.
7 Hvem er du, du store Bjerg? For Zerubbabel skal du blive Slette! Han skal hente Topstenen, medens der råbes: 'Nåde, Nåde være med den!'
8 Og HERRENs Ord kom til mig således:
9 Zerubbabels Hænder har lagt Grunden til dette Hus, hans Hænder skal også fuldende det; og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til eder.
10 Thi den, der lod hånt om de ringe Begyndelsers Dag, skal glæde sig, når han ser Blystenen i Zerubbabels Hånd. Hine syv er HERRENs Øjne, som søger ud over hele Jorden.
11 Derpå spurgte jeg ham:'Hvad betyder de to Olietræer der til højre og venstre for Lysestagen?'
12 Og videre spurgte jeg: 'Hvad betyder de to Oliegrene ved Siden af de to Guldrør, som leder den gyldne Olie ned derfra?'
13 Han svarede: 'Ved du ikke, hvad de betyder?' Jeg sagde: 'Nej, Herre!'
14 Så sagde han: 'Det er de to med Olie salvede, som står for al Jordens Herre.'
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3