Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Amos' Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
1 Således lod den Herre Herren mig skue: Se, græshopper kom til syne, da Efterslætten var ved at gro frem, Efterslætten efter Kongens Høst.
2 Og da de var ved helt at afæde Jordens Urter, sagde jeg: 'Herre, HERRE, tilgiv dog! Hvorledes skal Jakob stå det igennem, så lille han er?'
3 Og HERREN angrede. 'Det skal ej ske!' sagde HERREN.
4 Således lod den Herre HERREN mig skue: Se, den Herre HERREN kaldte Ild frem til Straf, og den fortærede det store Verdensdyb; men da den vilde til at fortære Agerlandet,
5 sagde jeg: 'Herre, HERRE, hold inde! Hvorledes skal Jakob stå det igennem, så lille han er?'
6 Og HERREN angrede. 'Ej heller det skal ske!' sagde den Herre HERREN.
7 Således lod han mig skue: Se, Herren stod på en Mur med et Blylod i Hånden.
8 Og HERREN sagde til mig:'Hvad ser du, Amos?' Jeg svarede: 'Et Blylod!' Da sagde Herren: 'Se, jeg sænker Loddet i mit Folk Israel: jeg vil ikke spare det længer.
9 Isaks Høje bliver øde, Israels Helligdomme styrtes, med Sværd står jeg op mod Jeroboams Hus.'
10 Men Amazja, Betels Præst sendte Bud til Kong Jeroboam af Israel og lod sige: 'Amos stifter en Sammensværgelse imod dig midt i Israels Hus; Landet kan ikke bære alle hans Ord.
11 Thi således siger Amos: For Sværdet skal Jeroboam dø, og Israel skal bortføres fra sin Jord.'
12 Og Amazja sagde til Amos: 'Seer, gå din Vej og se at komme til Judas Land! Der kan du tjene dit Brød og profetere.
13 Men i Betel må du ikke profetere længer, thi det er kongens Helligdom og Rigets Tempel.'
14 Amos svarede Amazja: 'Jeg er hverken Profet eller Profetlærling: jeg er Fårehyrde og avler Morbærfigen;
15 men HERREN tog mig fra Hjorden og sagde til mig: Gå hen og profeter for mit Folk Israel!
16 Så hør nu HERRENs Ord! Du siger: Du må ikke profetere mod Israel, ej prædike mod Israels Hus!
17 Derfor, så siger HERREN: Din Hustru bliver Skøge i Byen, dine Sønner og Døtre skal falde for Sværd; din Jord skal udskiftes med Snor, og selv skal du dø på uren Jord. Og bort fra sin Jord skal Israel føres.'
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3