Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Hoseas' Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
1 Samaria skal bøde, thi det stod sin Gud imod. For Sværd skal de falde, Børnene knuses, frugtsommelige Kvinders Liv rives op.
2 Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde.
3 Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: 'Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! Vi betaler med Læbernes F1ugt.
4 Vi vil ej søge Hjælp hos Assur, ej lide på Stridshest, vi kalder ej mer vore Hænders Værk vor Gud; hos dig finder faderløs Medynk.'
5 Jeg læger deres Frafald, elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig fra dem.
6 Jeg vil være Israel som Dug, han skal blomstre som Liljen, Rod skal han slå som en Poppel
7 og bugne af Skud, som et Olietræ stå i Pragt, som Libanon dufte.
8 Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de avle, skyde som en Vinstok med Ry som Libanons Vin.
9 Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du får din Frugt fra mig.
10 Hvem er så viis, at han fatter det, så klog, at han ved det? Thi rette er HERRENs Veje; retfærdige vandrer på dem, men Syndere snubler på dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3