Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Anden Mosebog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
Moses og Aron hos Farao
1 Derefter gik Moses og Aron hen og sagde til Farao: 'Så siger HERREN, Israels Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan holde Højtid for mig i Ørkenen!'
2 Men Farao sagde: 'Hvem er HERREN, at jeg skulde adlyde ham og lade Israeliterne rejse? Jeg kender ikke noget til HERREN, og jeg vil heller ikke lade Israeliterne rejse!'
3 De svarede: 'Hebræernes Gud har mødt os; tillad os nu at drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til HERREN. vor Gud, for at han ikke skal slå os med Pest eller Sværd!'
4 Men Ægypterkongen sagde til dem: 'Hvorfor vil I, Moses og Aron, forstyrre Folket i dets Arbejde? Gå til eders Trællearbejde!'
5 Og Farao sagde: 'Folket er så vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trællearbejde!'
6 Samme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:
7 'I skal ikke mere som hidtil give Folket Halm til Teglarbejdet; de skal selv gå ud og sanke Halm;
8 men alligevel skal I pålægge dem at lave lige så mange Teglsten som hidtil, I må ikke eftergive dem noget; thi de er dovne, og derfor er det, de råber op og siger: Lad os drage ud og ofre til vor Gud!
9 Strengt Arbejde skal de Mennesker have, for at de kan være optaget deraf og ikke af Løgnetale.'
10 Da gik Folkets Fogeder og Opsynsmænd ud og sagde til Folket: 'Således siger Farao: Jeg vil ikke mere give eder Halm;
11 gå selv ud og sank eder Halm, hvor I kan finde det, men i eders Arbejde bliver der intet eftergivet!'
12 Da spredte Folket sig over hele Ægypten for at samle Halmstrå.
13 Men Fogederne trængte på og sagde: 'I skal Dag for Dag yde fuldt Arbejde, ligesom dengang I fik Halm!'
14 Og Israeliternes Opsynsmænd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: 'Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom før?'
15 Da gik Israeliternes Opsynsmænd hen og råbte til Farao: 'Hvorfor handler du således med din Fræne?
16 Dine Trælle får ingen Halm, og dog siger de til os: Lav Teglsten! Og dine Trælle får Prygl; du forsynder dig mod dit Folk.'
17 Men han svarede: 'I er dovne, det er det, I er! Derfor siger I: Lad os rejse ud og ofre til HERREN!
18 Gå nu hen og tag fat på eders Arbejde; I får ingen Halm, men I skal levere det samme Antal Teglsten!'
19 Israeliternes Opsynsmænd følte sig ilde stedt ved at skulle sige: 'Der må intet eftergives i, hvad I daglig skal skaffe af Teglsten!'
20 Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,
21 sagde de til dem: 'HERREN se til eder og dømme eder, fordi I har vakt Afsky mod os hos Farao og hans Tjenere og lagt dem et Sværd i Hånden til at dræbe os med!'
22 Da vendte Moses sig igen til HERREN og sagde: 'Herre, hvorfor har du handlet ilde med dette Folk? Hvorfor har du udsendt mig?
23 Siden jeg har været hos Farao og talt i dit Navn, har han handlet ilde med dette Folk, og frelst dit Folk har du ikke!'
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3