Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog - Elevens hæfte / 02 - Jeg vil gå og gøre det, som He
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
(2-22) 1 Nephi 5:10-22. Hvad stod der på messingpladerne, og hvorfor var de så vigtige?

"Da Herren førte Lehi og hans koloni ud af Jerusalem blev det krævet, at de skulle tage de messingplader som Laban forvaltede, med sig. Disse plader - som Nephi fik gennem sin tro, gerninger og målrettethed (1 Nephi 3; 4) var hellig skrift. De indeholdt en optegnelse over Guds gerninger blandt mennesker fra begyndelsen og til deres tid. Det var ,jødernes optegnelser' (1 Nephi 3:3), en optegnelse over mange af profetierne fra tidernes begyndelse og op til og med en del af dem Jeremias udtalte. På dem stod moseloven, de fem mosebøger og nephiternes forfædres genealogi (1 Nephi 3:3, 20; 4:15-16; 5:11-14).

Der stod mere på pladerne end der gør i Det gamle Testamente i den form vi kender. (1 Nephi 13:23). Zenocks, Neums, Zenos', Joseph Jacobs søns og sikkert mange fleres profetier blev bevaret på dem, og mange af disse skrivelser forudsagde ting der skulle ske med nephiterne (1 Nephi 19:10,21; 2 Nephi 4:2, 15; 3 Nephi 10:17).

Den værdi messingpladerne havde for nephiterne kan ikke overvurderes. Ved deres hjælp var de i stand til at bevare sproget (1 Nephi 3:19), det meste af civilisationen og den religiøse viden fra det folk de stammede fra (1 Nephi 22:30). Som en modsætning kan man se hvorledes mulekiterne, som blev ført ud af Jerusalem omkring 11 år efter Lehi var draget af sted, og som ikke havde nogle optegnelser i stil med messingpladerne, snart kom i frafald og vantro og mistede deres sprog, civilisation og religion (Omni 14-18).

Fra profet til profet og generation til generation blev messingpladerne overdraget og bevaret af nephiterne (Mosiah 1:16; 28:20; 3 Nephi 1:2). Herren har lovet at bringe dem frem engang i fremtiden, utilsløret af tiden, med deres oprindelige klarhed i behold, og de hellige beretninger der står optegnet på dem skal komme ud til alle slægter, stammer, tungemål og folk.' (Alma 37:3-5; 1 Nephi 5:18-19)." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, s. 103).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3