Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Betingelserne for dåb og dåbsmåden --- Kirketugt.
1 OG NU taler jeg om dåben. Se, ældster, præster og lærere blev døbt, men de blev ikke døbt, medmindre de i gerning viste, at de var værdige dertil.
2 Og de modtog heller ikke nogen til dåb, dersom de ikke kom frem med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd og vidnede for menigheden, at de virkelig angrede alle deres synder.
3 Og ingen blev modtaget til dåb, medmindre de påtog sig Kristi navn med den faste beslutning, at de ville tjene ham indtil enden.
4 Og efter at de havde modtaget dåben og var blevet påvirket og renset gennem den Helligånds kraft, blev de regnet blandt Kristi kirkes folk; og deres navne blev nedskrevet, så at de kunne blive ihukommet og få næring gennem Guds gode ord for at holde dem på den rette vej og altid holde dem årvågne i bøn, alene stolende på Kristi fortjenester, på ham, som var deres tros ophavsmand og fuldkommengører.
5 Og menigheden kom ofte sammen for at faste og bede og for at tale med hinanden om deres sjæles vel.
6 Og de kom ofte sammen for at nyde af brødet og vinen til erindring om den Herre Jesus.
7 Og de så nøje efter, at der ikke fandtes ugudelighed iblandt dem; og de, der fandtes at være i synd og erklæredes skyldig for ældsterne af tre vidner, som tilhørte kirken, og de ikke omvendte sig og ikke bekendte, fik deres navne slettet, og de blev ikke regnet blandt Kristi folk.
8 Men så ofte som de omvendte sig og oprigtigt bad om tilgivelse, fik de den.
9 Og deres møder lededes af menigheden efter Åndens påvirkninger og gennem den Helligånds kraft; thi som den Helligånds kraft ledte dem, enten til at prædike eller formane, til at bede eller påkalde Gud eller til at synge, således skete det.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3