Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 4
Måden, på hvilken brødet skal velsigned i den hellige nadver.
1 DETTE er måden, hvorpå deres ældster og præster velsignede Kristi kød og blod til kirken; og de velsignede det i overensstemmelse med Kristi bud; og derfor ved vi, at det er den rette måde; og ældsten eller præsten velsignede det.
2 De knælede ned med menigheden og bad til Faderen i Kristi navn og sagde:
3 O Gud, du evige Fader, vi beder dig i din Søns Jesu Kristi navn velsigne og hellige dette brød for alle deres sjæle, som nyder deraf, at de må spise det til minde om din Søns legeme og vidne for dig, o Gud, du evige Fader, at de er villige til at påtage sig din Søns navn og altid erindre ham og holde hans bud, som han har givet dem, så at hans Ånd altid må være hos dem. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3