Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
orbandelse over landet --- Vedvarende strid og blodsudgydelse --- Coriantumr skal ikke falde for sværdet.
1 OG NU begyndte der at hvile en stor forbandelse over hele landet på grund af folkets ugudelighed, så at en mand, dersom han lagde sit værktøj eller sit sværd fra sig på en hylde eller på det sted, hvor han ville opbevare det, se, da kunne han ikke finde det om morgenen, så stor var forbandelsen over landet.
2 Og derfor holdt hvert menneske fast på det, der var dets eget, og ville hverken låne eller bortlåne; og hver mand holdt fæstet af sit sværd i højre hånd for at forsvare sin ejendom, sit eget liv og sine hustruers og sine børns liv.
3 Efter at der var gået to år og Shared var død, se, da rejste Shareds broder sig til kamp mod Coriantumr, i hvilken Coriantumr slog ham og forfulgte ham til ørkenen Akish.
4 Og det skete, at Shareds broder kæmpede med ham i ørkenen Akish; og kampen var overordentlig hård, og mange tusinde faldt for sværdet.
5 Og Coriantumr belejrede ørkenen, men Shareds broder drog ud af ørkenen om natten og slog en del af Coriantumrs hær, medens de var berusede.
6 Og han drog ind i Morons land og satte sig på Coriantumrs trone.
7 Og Coriantumr opholdt sig med sin hær to år i ørkenen, i hvilken tid han modtog store forstærkninger.
8 Men Shareds broder, hvis navn var Gilead, modtog også betydelig forstærkning til sin hær gennem hemmelige foreninger.
9 Og det skete, at hans højpræst myrdede ham, medens han sad på tronen.
10 Og det skete, at en, som tilhørte de hemmelige foreninger, myrdede højpræsten i et afsides liggende bjergpas og satte sig selv i besiddelse af riget; og hans navn var Lib, og Lib var en mand af stor vækst, større end nogen anden mand i hele befolkningen.
11 Og det skete, at Coriantumr i det første af Libs regeringsår drog op til Morons land og angreb Lib.
12 Og han fægtede med Lib, og Lib traf ham i armen, så han blev såret; dog trængte Coriantumrs hær sig frem mod Lib, så han flygtede ud til kysten.
13 Og Coriantumr forfulgte ham; og Lib leverede ham et slag ved havets kyst.
14 Og Lib slog Coriantumrs hær, så de atter flygtede ud i ørkenen Akish.
15 Og det skete, at Lib forfulgte ham, til de kom til Agoshs sletter. Og Coriantumr havde taget hele befolkningen med sig, da han flygtede for Lib til den del af landet, hvortil han flygtede.
16 Og da han var kommet til Agoshs sletter, tog han kampen op med Lib og slog ham, så han døde; men Libs broder kom mod Coriantumr i hans sted, og kampen blev meget hård, og Coriantumr flygtede igen for Libs broders hær.
17 Libs broder hed Shiz. Og Shiz forfulgt Coriantumr, og han ødelagde mange byer og dræbte både kvinder og børn og satte ild på byerne.
18 Og man frygtede Shiz over hele landet; ja, der lød råb og skrig gennem hele landet: Hvem skal stå sig imod Shiz's hær? Se, han fejer hen over hele landet.
19 Og folket begyndte at samle sig i bevæbnede skarer over hele landet.
20 Og de delte sig. Nogle flygtede til Shiz's hær og andre til Coriantumrs hær.
21 Og så heftig og langvarig havde krigen været, og så længe havde blodsudgydelsen og myrderiet gået for sig, at hele landet var dækket med ligene af de døde.
22 Og så hurtigt og hastigt førtes krigen, at ingen blev tilbage til at begrave de døde, men de gik fra blodbad til blod bad og lod mænds, kvinders og børns lig ligge spredt omkring i landet til at blive fortæret af ormene.
23 Og stanken bredte sig over landet, ja over hele landet; derfor plagedes folk dag og nat af stanken.
24 Alligevel holdt Shiz ikke op med at forfølge Coriantumr; thi han havde svoret at hævne sig på Coriantumr for sin dræbte broders blod og på grund af Herrens ord til Ether, at Coriantumr ikke skulle falde for sværdet.
25 Og således ser vi, at Herren hjemsøgte dem i sin vredes fulde mål, og at deres ugudelighed og synder havde beredt vejen for deres evige fordærvelse.
26 Og Shiz forfulgte Coriantumr i østlig retning, helt ned til kysten, og dér stod en kamp med Shiz, som varede i tre dage.
27 Og så forfærdelig var ødelæggelsen blandt Shiz's hære, at folket forfærdedes og begyndte at flygte for Coriantumrs hære; og de flygtede til Corihors land og fejede indbyggerne bort for sig, alle, som ikke ville slutte sig til dem.
28 Og de slog lejr i Corihors dal. Og Coriantumr slog lejr i Shurrs dal. Og Shurrs dal lå i nærheden af højen Comnor, og Coriantumr samlede sine hære sammen på højen Comnor, og med trompetskrald udfordrede han Shiz's tropper til kamp.
29 Og de kom, men blev drevet tilbage; og de kom anden gang og blev atter drevet tilbage. Og det skete, at de kom tredie gang, og kampen blev meget hård.
30 Og Shiz ramte Coriantumr, så at denne fik mange dybe sår. Og Coriantumr besvimede på grund af blodtabet og blev båret bort, som om han var død.
31 Tabet af mænd, kvinder og børn var så stort på begge sider, at Shiz befalede sine folk til ikke at forfølge Coriantumrs hære; og derfor vendte de tilbage til deres lejr.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3