Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
Herrens finger --- Jesus Kristus viser sig i ånden for Jareds broder --- De lysende sten --- Oversætterne --- Endnu en beretning skal komme frem.
1 OG JAREDS broder (antallet på de fartøjer, der var blevet bygget, beløb sig til otte) gik op på bjerget, som de på grund af dets overordentlige højde kaldte Shelem, og dér smeltede han seksten små sten ud af en klippe, og de var hvide og klare som gennemsigtigt glas; og han bar dem i hænderne op på bjergets top og råbte atter til Herren og sagde:
2 O Herre, du har sagt, at vi vil blive omringet af vandet. Se nu, o Herre, og vær ikke vred på din tjener på grund af hans svaghed for dig; thi vi ved, at du er hellig og bor i himlene, og at vi er uværdige for dig; som følge af faldet er vor natur bestandig ond; ikke desto mindre har du, o Herre, givet os den befaling, at vi skal påkalde dig, så vi kan få af dig efter vore ønsker.
3 Se, o Herre, du har slået os på grund af vor ugudelighed og har drevet os ud, og i disse mange år har vi været i ørkenen; dog har du været os nådig. O Herre, se på mig med medlidenhed og bortvend din vrede fra dette folk og lad dem ikke fare over dette oprørte hav i mørke; men se disse sten, som jeg har smeltet ud af klippen.
4 Og jeg ved, o Herre, at du har al magt og kan gøre, hvad du vil til menneskets gavn; rør derfor, o Herre, ved disse sten med din finger og få dem til at lyse i mørket; og da skal de lyse for os i de fartøjer, vi har udrustet, så vi kan have lys, medens vi farer over havet.
5 Se, o Herre, du kan gøre dette. Vi ved, at du er i stand til at vise din store magt i det, som synes ringe for menneskers forstand.
6 Og da Jareds broder havde sagt disse ord, se, da strakte Herren hånden ud og rørte ved stenene med fingeren, en efter en. Og sløret blev taget bort fra Jareds broders øjne, og han så Herrens finger; og den var som et menneskes finger, som af kød og blod; og Jareds broder faldt ned for Herren, thi han var overvældet af frygt.
7 Og Herren så, at Jareds broder var faldet til jorden, og Herren sagde til ham: Rejs dig, hvorfor er du faldet?
8 Og han sagde til Herren: Jeg så Herrens finger og frygtede, at han ville slå mig; thi jeg vidste ikke, at Herren har kød og blod.
9 Og Herren sagde til ham: På grund af din tro har du set, at jeg skal påtage mig kød og blod; og aldrig er noget menneske kommet til mig med så stor tro, som du har; thi var det ikke så, kunne du ikke have set min finger. Har du set mere end det?
10 Og han svarede: Nej, Herre, vis dig for mig.
11 Og Herren sagde til ham: Tror du de ord, som jeg vil tale?
12 Og han svarede og sagde: Ja, Herre, jeg ved, at du taler sandhed, thi du er en sanddru Gud og kan ikke lyve.
13 Og da han havde sagt disse ord, se, da viste Herren sig for ham og sagde: Da du ved dette, er du forløst fra faldet; derfor er du blevet ført tilbage til min nærhed, og derfor viser jeg mig for dig.
14 Se, jeg er den, som fra verdens begyndelse var udset til at forløse mit folk. Se, jeg er Jesus Kristus. Jeg er Faderen og Sønnen. I mig skal alle mennesker have lys for evigt, ja, de som vil tro på mit navn; og de skal være mine sønner og døtre.
15 Jeg har aldrig vist mig for noget menneske, som jeg har skabt, thi aldrig har noget menneske troet på mig, som du har. Ser du, at du er skabt i mit eget billede? Ja, alle mennesker blev i begyndelsen skabt i mit eget billede.
16 Se, dette legeme, som du nu ser, er min ånds legeme, og jeg har skabt mennesket efter min ånds legeme, og som jeg ser ud for dig i ånden, således skal jeg vise mig for mit folk i kødet.
17 Da jeg, Moroni, sagde, at jeg ikke kunne give en fuldstændig beretning om disse ting, som er skrevet, er det mig nok at sige, at Jesus viste sig for denne mand i ånden på samme måde og i samme legemes billede, som han havde, da han viste sig for nephiterne.
18 Og han underviste ham, ligesom han underviste nephiterne; og alt dette skete, for at denne mand på grund af de mange store gerninger, som Herren havde vist ham, kunne vide, at han er Gud.
19 Og på grund af denne mands kundskab kunne han ikke forhindres i at se indenfor sløret; og han så Jesu finger; og da han så den, faldt han om af frygt, fordi han vidste, at det var Herrens finger; og han troede ikke længere, thi han vidste og tvivlede ikke.
20 Og da han havde denne fuldkomne kundskab om Gud, kunne det, som var indenfor sløret, ikke skjules for ham, og derfor så han Jesus og blev undervist af ham.
21 Og Herren sagde til Jareds broder: Se, du skal ikke lade disse ting, som du har set og hørt, komme ud i verden, førend tiden kommer, da jeg skal forherlige mit navn i kødet; derfor skal du opbevare det, som du har set og hørt og ikke vise det til noget menneske.
22 Og se, når du kommer til mig, da skal du skrive det og forsegle det, så ingen kan udtyde det; thi du skal skrive det på et sprog, så det ikke kan læses.
23 Og se, disse to sten vil jeg give dig, og du skal også forsegle dem sammen med det, som du skal skrive.
24 Thi se, det sprog, som du vil skrive, har jeg forvirret; derfor vil jeg i min egen bestemte tid lade disse sten klargøre det for menneskenes øjne, som du vil skrive.
25 Og da Herren havde talt disse ord, viste han Jareds broder alle jordens indbyggere, som havde levet og alle dem, der skulle komme lige til jordens ender; og han unddrog dem ikke for sit blik.
26 Thi han havde forud sagt til ham, at dersom han ville tro på ham, så kunne han vise ham alt --- alt skulle blive vist ham; derfor kunne Herren ikke skjule noget for ham, thi han vidste, at Herren kunne vise ham alle ting.
27 Og Herren sagde til ham: Skriv disse ting og forsegl dem, og jeg vil vise dem i min egen bestemte tid for menneskenes børn.
28 Og Herren befalede ham at forsegle de to sten, som han havde modtaget, og ikke vise dem, førend Herren ville vise menneskebørnene dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3