Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
Profeten Ethers stamtræ --- Det store tårn --- Jared og hans broder --- Deres sprog forvirres ikke --- De træffer forberedelser til udvandring, som de bliver ledet af Herren.
1 OG NU skrider jeg, Moroni, til at give en beretning om de tidligere indbyggere, som blev udryddet ved Herrens hånd i dette nordlige land.
2 Og jeg tager min beretning fra de fire og tyve plader, som blev fundet af Limhis folk, og som kaldes Ethers bog.
3 Og jeg antager, at jøderne er i besiddelse af den første del af denne beretning, der handler om verdens skabelse og om Adam, og giver en beretning om den tid og til tiden omkring det store tårn, og hvad der skete blandt menneskenes børn.
4 Derfor skriver jeg ikke det, som tildrog sig fra Adams dage indtil den tid; men det findes på pladerne, og den, der finder dem, skal få magt til at få den fuldstændige beretning.
5 Men se, jeg giver ikke den fuldstændige beretning, men jeg giver en del deraf, fra tårnet og indtil de blev udryddet.
6 Og på denne måde affatter jeg beretningen. Han, som skrev denne beretning, hed Ether, og han var en efterkommer af Coriantor.
7 Coriantor var Morons søn.
8 Og Moron var Ethems søn.
9 Og Ethem var Ahahs søn.
10 Og Ahah var Seths søn.
11 Og Seth var Shiblons søn.
12 Og Shiblon var Coms søn.
13 Og Com var Coriantums søn.
14 Og Coriantum var Amnigaddahs søn.
15 Og Amnigaddah var Aarons søn.
16 Og Aaron var en efterkommer af Heth, som var en søn af Hearthom.
17 Og Hearthom var Libs søn.
18 Og Lib var Kishs søn.
19 Og Kish var Corums søn.
20 Og Corum var Levis søn.
21 Og Levi var Kims søn.
22 Og Kim var Moriantons søn.
23 Og Morianton var en efterkommer af Riplakish.
24 Og Riplakish var Shez's søn.
25 Og Shez var Heths søn.
26 Og Heth var Coms søn.
27 Og Com var Coriantums søn.
28 Og Coriantum var Emers søn.
29 Og Emer var Omers søn.
30 Og Omer var Shules søn.
31 Og Shule var Kibs søn.
32 Og Kib var Orihahs søn som var en søn af Jared.
33 Og denne kom med sin broder og deres familier tilligemed nogle andre og deres familier fra det store tårn på den tid, da Herren forvirrede folkenes tungemål og svor i sin vrede, at de skulle blive spredt over hele jorden; og i overensstemmelse med Herrens ord blev folket spredt.
34 Og Jareds broder var en stor og stærk mand og en mand, der var højlig begunstiget af Herren, og Jared, hans broder, sagde til ham: Anråb Herren om ikke at forvirre os, så at vi kan forstå hinanden.
35 Og det skete, at Jareds broder anråbte Herren, og Herren forbarmede sig over Jared, og han forvirrede ikke Jareds tungemål; og Jared og hans broder blev ikke forvirret.
36 Derpå sagde Jared til sin broder: Anråb atter Herren, og måske vil han bortvende sin vrede fra dem, som er vore venner, så han ikke forvirrer deres tungemål.
37 Og det skete, at Jareds broder anråbte Herren, og Herren forbarmede sig over deres venner og deres familier, så deres tungemål ikke blev forvirret.
38 Og Jared talte atter til sin broder og sagde: Gå og adspørg Herren, om han vil drive os ud af landet, og dersom han vil drive os ud af landet, da spørg ham, hvor vi skal drage hen. Og hvem ved, om ikke Herren vil føre os til et land, der er udvalgt frem for alle andre lande på jorden. Og om så er, lad os da være tro mod Herren, så vi kan få det i eje.
39 Og Jareds broder anråbte Herren, som det var sagt af Jared.
40 Og Herren hørte Jareds broder og forbarmede sig over ham og sagde til ham:
41 Gå og saml dine hjorde sammen, han og hun af hver slags samt sæd af jorden af hver slags og dine familier og Jared, din broder og hans familie; og ligeledes dine venner og deres familier og Jareds venner og deres familier.
42 Og når du har gjort dette, skal du gå i spidsen for dem ned i dalen, som ligger mod nord. Og dér vil jeg møde dig og gå foran dig ind i et land, som er udvalgt fremfor alle andre lande på jorden.
43 Og dér vil jeg velsigne dig og dine efterkommere, og af din sæd og din broders sæd og af dem, som følger med dig, vil jeg oprejse mig et stort folk. Og der skal ikke findes noget større folk på hele jorden, end det jeg vil oprejse mig af din sæd. Og dette vil jeg gøre for dig, fordi du så længe har anråbt mig.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3