Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 30
Mormon kalder ikke-jøderne til omvendelse.
1 GIV agt, o I ikke-jøder! og hør Jesu Kristi ord, den levende Guds Søn, som han har befalet mig at tale angående jer; thi se, han befaler mig at skrive således:
2 Vend jer, alle I ikke-jøder, fra jeres ugudelige veje og omvend jer fra jeres onde gerninger, jeres løgn, bedrageri, horeri og jeres hemmelige vederstyggeligheder og afguderi, fra mord og præstelist, misundelse og strid og fra alle jeres ugudeligheder og vederstyggeligheder og kom til mig og bliv døbt i mit navn, så at I kan få forladelse for jeres synder og blive fyldt med den Helligånd og blive regnet blandt mit folk, som er af Israels hus.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3