Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 29
Mormon advarer dem, som foragter Herrens ord og værk.
1 OG SE, jeg siger jer, at når Herren i sin visdom finder for godt at lade disse ord komme til ikke-jøderne i overensstemmelse med sit ord, da kan I vide, at den pagt, som Faderen har gjort med Israels børn angående deres tilbageførelse til deres arveland, allerede begynder at blive opfyldt.
2 Og I kan da vide, at Herrens ord, som bliver talt af de hellige profeter, skal blive opfyldt; og I behøver da ikke at sige, at Herren tøver med at komme til Israels børn.
3 Og I behøver da ikke at forestille jer i hjertet, at de ord, som er blevet talt, har været forgæves, thi se, Herren skal ihukomme sin pagt, som han har gjort med sit folk, som er af Israels hus.
4 Og når I ser disse ord komme frem blandt jer, da behøver I ikke længere at foragte Herrens værk; thi han holder retfærdighedens sværd i sin højre hånd; og se, dersom I på den dag foragter hans værk, da vil han snart lade det falde på jer.
5 Ve den, som foragter Herrens handlinger, ja, ve den, der fornægter Kristus og hans værk.
6 Ja, ve den, der fornægter Herrens åbenbaringer, og som siger, at Herren ikke længer virker ved åbenbaring eller ved profeti eller ved gaver eller ved tungemål eller ved helbredelse eller ved den Helligånds kraft.
7 Ja, og ve den, som på den dag for vindings skyld, skal sige, at der ikke kan udføres mirakler ved Jesus Kristus; thi den, der gør det, skal blive som fortabelsens søn, for hvem der, ifølge Kristi ord, ikke findes nåde.
8 Og I behøver ikke mere at håne, foragte eller spotte jøderne eller nogle af de øvrige af Israels hus; thi se, Herren ihukommer sin pagt med dem, og han vil gøre med dem, som han har svoret.
9 Derfor behøver I ikke at tro, at I kan vende Herrens højre hånd til den venstre, så at han ikke kan fælde dom og opfylde den pagt, som han har gjort med Israels hus.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3