Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 26
Frelseren forklarer alting fra begyndelsen --- Små børn taler forunderlige ord --- Disciplenes virksomhed.
1 EFTER at Jesus havde sagt alt dette, udlagde han det for folket; og han forklarede alt for dem, både stort og småt.
2 Og han sagde: Faderen har befalet mig, at jeg skulle give jer de skrifter, som I ikke har hos jer, thi det var efter hans visdom, at de skulle gives kommende slægter.
3 Og han forklarede alting, lige fra begyndelsen til den tid, da han skal komme i sin herlighed, ja, alt hvad der skal ske på jorden, til elementerne skal smelte af brændende hede og jorden bliver rullet sammen som en pergamentrulle, og himlen og jorden skal forgå;
4 og lige til den store og sidste dag, da alle slægter, stammer, tungemål og folk skal stå foran Gud for at blive dømt efter deres gerninger, havad enten de er gode eller dårlige;
5 dersom de er gode til det evige livs opstandelse, og dersom de er onde til fordømmelsens opstandelse; og disse er sideløbende, den ene på den ene side og den anden på den anden side, alt efter den barmhjertighed, retfærdighed og hellighed, der er i Kristus, som var til før verdens begyndelse.
6 Men nu kan der ikke i denne bog skrives en hundrededel af det, som Jesus lærte folket.
7 Men se, Nephis plader indeholder størstedelen af det, som han lærte menneskene.
8 Men det, der udgør en mindre del af det, han lærte menneskene, har jeg skrevet; og jeg har skrevet det i den hensigt, at det atter måtte komme til dette folks kundskab fra ikke-jøderne i overensstemmelse med de ord, som Jesus har talt.
9 Og når de har modtaget dette, og det er nødvendigt, at de først modtager dette for at prøve deres tro, og når de tror på disse ting, da skal de større ting blive åbenbaret for dem.
10 Men om så er, at de ikke vil tro dette, da skal det, som er større, tilbageholdes fra dem, til deres fordømmelse.
11 Se, jeg stod i begreb med at skrive alt det, der var indgraveret på Nephis plader, men Herren forbød det og sagde: Jeg vil prøve mit folks tro.
12 Derfor skriver jeg, Mormon, det, som er blevet mig befalet af Herren. Og nu slutter jeg, Mormon, mine ord og skrider til at skrive det, som er blevet mig befalet.
13 Derfor ønsker jeg, at I skal forstå, at Herren virkelig belærte dette folk gennem tre dage; og derefter viste han sig ofte for dem, og han brød ofte brødet og velsignede det og gav dem det.
14 Og det skete, at han underviste og betjente børnene, som tilhørte menneskeskaren, om hvem vi allerede har talt, og han løste deres tunge, og de talte store og forunderlige ting til deres fædre, ja, større end han havde åbenbaret for dem; og han løste deres tunge, så de kunne tale.
15 Og efter at han havde vist sig for dem, opfor han til himlen anden gang og var gået til Faderen efter at have helbredet alle deres syge og lamme og åbnet de blindes øjne og opladt de døves øren og havde helbredet alle slags sygdomme mellem dem og endog oprejst en mand fra de døde og vist dem sin magt og var opfaren til Faderen ---
16 se, da skete det, at folkeskaren samledes næste dag igen, og de så og hørte disse børn, ja selv spædbørn åbnede munden og udtalte forunderlige ting; men det blev forbudt at nedskrive, hvad de sagde.
17 Og fra det tidspunkt begyndte disciplene, som Jesus havde udvalgt, at døbe og lære alle dem, som kom til dem; og så mange, som blev døbt i Jesu navn, blev fyldt med den Helligånd.
18 Og mange af dem så og hørte uudsigelige ting, som det ikke er tilladt at skrive.
19 Og de underviste og tjente hinanden, og de havde alle ting tilfællles og handlede retskaffent med hinanden.
20 Og de gjorde alt det, som Jesus havde befalet dem.
21 Og de, der blev døbt i Jesu navn, kaldtes Kristi kirke.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3