Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 21
Tegnet på Faderens værk --- Angrende ikke-jødiske folks herlige skæbne --- Fordømmelse forudsiges for de ubodfærdige --- Det nye Jerusalem.
1 OG SANDELIG siger jeg jer: Jeg giver jer et tegn, så I kan vide tiden, når disse ting skal ske, da jeg skal indsamle mit folk, Israels hus, efter deres lange adsplittelse og atter oprette mit Zion iblandt dem.
2 Og se, dette er det, jeg vil give jer til tegn, thi sandelig siger jeg jer, at disse ting, som jeg forklarer for jer, og som jeg herefter selv vil forklare, og som ved den Helligånds kraft, som skal gives jer af Faderen, skal kundgøres for ikke-jøderne, så de kan få kundskab om dette folk, som er en levning af Jakobs hus, og angående dette mit folk, som skal blive spredt af dem.
3 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette skal blive dem forkyndt af Faderen og komme frem ved Faderen fra dem til jer;
4 thi det er i overensstemmelse med Faderens visdom, at de slår sig ned i dette land og bliver et frit folk gennem Faderens magt, så at denne kundskab måtte komme for dagen fra dem til en levning af jeres sæd, så Faderens pagt, som han har gjort med sit folk, Israels hus, må opfyldes.
5 Når derfor dette værk og det værk, som herefter skal udføres blandt jer, skal komme frem fra ikke-jøderne til jeres sæd, som skal nedsynke i vantro for deres ugudeligheds skyld;
6 thi således behager det Faderen, at det skal komme frem fra ikke-jøderne, så han kan vise sin magt for ikke-jøderne i den hensigt, at om ikke-jøderne ikke vil forhærde hjertet, at de da må kunne omvende sog og komme til mig og blive døbt i mit navn og få kundskab om de sande punkter i min lære, så de må blive regnet blandt mit folk, Israels hus.
7 Og når dette sker, og dine efterkommere begynder at få kundskab om disse ting, skal det være et tegn for dem, så de kan vide, at Faderens værk allerede er begyndt til opfyldelse af den pagt, som han har gjort med folket, som er af Israels hus.
8 Og når den dag kommer, skal det ske, at konger skal holde munden tillukket; thi det, der ikke blev dem fortalt, skal de se, og det, som de ikke har hørt, skal de overveje.
9 Thi på den dag skal Faderen for min skyld udføre et værk, som skal blive et stort og underfuldt værk blandt dem; og der skal findes sådanne mellem dem, som ikke vil tro det, endskønt man forkynder det for dem.
10 Men se, min tjeners liv skal være i min hånd; derfor skal de ikke tilføje ham nogen skade, selv om han skal blive mishandlet for deres skyld. Dog vil jeg helbrede ham, thi jeg vil vise dem, at min visdom er større end djævelens list.
11 Derfor skal det ske, at den, som ikke vil tro på mine ord, jeg, som er Jesus Kristus, hvilke ord Faderen skal lade ham bringe til ikke-jøderne og skal give ham magt til at bringe det frem for ikke-jøderne (det skal ske, som Moses sagde), skal blive udryddet af mit folk, som tilhører pagten.
12 Og mit folk, som er en levning af Jakob, skal være blandt ikke-jøderne, ja, midt blandt dem som en løve blandt skovens vilde dyr, som en ung løve blandt fåreflokkene, der, når den går igennem dem, tramper dem ned og sønderriver dem, og ingen kan redde dem.
13 Deres hånd skal hæves over deres modstandere, og alle deres fjender skal udryddes.
14 Ja, ve ikke-jøderne, dersom de ikke omvender sig; thi det skal ske på den dag, siger Faderen, at jeg vil udrydde dine heste, som er midt iblandt dig, og jeg vil ødelægge dine stridsvogne;
15 og jeg vil lægge byerne i dit land øde og nedbryde alle dine befæstede steder;
16 og jeg vil gøre ende på trolddom i dit land, og du skal ikke mere have sandsigere;
17 og jeg vil også ødelægge dine udskårne billeder og dine oprejste billedstøtter af din midte, og du skal ikke længere tilbede dine hænders værk;
18 og jeg vil oprykke dine lunde af din midte; og jeg vil ødelægge dine byer.
19 Og det skal ske, at al løgn og bedrageri, al misundelse og strid, præstelist og horeri skal afskaffes.
20 Thi det skal ske, siger Faderen, at hver den, som på den dag ikke vil omvende sig og komme til min elskede Søn, vil jeg udrydde af mit folk, o Israels hus.
21 og jeg vil nedkalde hævn og vrede over dem, ja, over nationerne, sådan som de ikke har hørt.
22 Men dersom de vil omvende sig og lytte til mine ord og ikke forhærde deres hjerter, vil jeg oprette min kirke blandt dem, og de skal optages i pagten og blive regnet blandt disse overblevne af Jakob, hvem jeg har givet dette land som arveland.
23 Og de skal hjælpe mit folk, resten af Jakobs hus og så mange af Israels hus, som vil komme, at bygge en by, som skal kaldes det nye Jerusalem.
24 Og da skal de hjælpe mit folk, som er spredt over hele landet, til at blive indsamlet til det nye Jerusalem.
25 Og da skal himlens kræfter komme ned iblandt dem; og jeg skal også være midt iblandt dem.
26 Og på den dag skal så Faderens værk begynde, ja, når dette evangelium skal prædikes blandt de overblevne af dette folk. Sandelig siger jeg jer: På den dag skal Faderens værk begynde blandt de spredte af mit folk, ja, selv blandt de tabte stammer, som Faderen har ført ud af Jerusalem.
27 Ja, da skal Faderens værk begynde blandt de adsplittede af mit folk for at berede vejen, hvorigennem de kan komme til mig, så de kan påkalde Faderen i mit navn.
28 Ja, og da skal Faderens værk begynde blandt alle nationer, for at vejen kan blive beredt, hvorigennem hans folk kan blive ført hjem til deres arveland.
29 Og de skal gå ud fra alle nationer, men de skal ej drage ud i hast eller flygte, thi jeg vil gå foran dem, siger Faderen, og jeg vil være bag dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3