Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 17
Frelserens belæringer fortsættes --- De tabte stammer --- Frelseren helbreder de syge og velsigner små børn --- En vidunderlig og rørende scene.
1 DA JESUS nu havde talt disse ord, så han sig atter omkring på mængden og sagde til dem: Se, min tid er forhånden.
2 Jeg mærker, at I er svage, og at I ikke kan forstå alle mine ord, som Faderen har befalet mig at tale til jer nu.
3 Gå derfor til jeres hjem og overvej det, som jeg har sagt, og bed Faderen i mit navn, at I må kunne forstå det og bered sindet for morgendagen, så kommer jeg atter til jer.
4 Men nu går jeg til Faderen og ligeledes for at vise mig for Israels tabte stammer; thi de er ikke tabt for Faderen, thi han ved, hvorhen han har ført dem.
5 Og det skete, da Jesus havde talt således, så han sig atter omkring på de forsamlede og så, at de græd og så vedholdende på ham, som om de ville bede ham om at blive hos dem lidt længere.
6 Og han sagde til dem: Mit indre er fyldt med medlidenhed for jer.
7 Har I syge blandt jer? Bring dem hid. Har I lamme, blinde, halte, vanføre, spedalske eller svindsottige, døve eller andre plaget på anden vis? Bring dem hid, og jeg vil helbrede dem, thi jeg har medlidenhed med jer; mit indre er fyldt med barmhjertighed.
8 Thi jeg ser, at I ønsker, at jeg skal vise jer, hvad jeg har gjort for jeres brødre i Jerusalem; thi jeg ser, at jeres tro er tilstrækkelig til, at jeg kan helbrede jer.
9 Og da han således havde talt, kom hele mængden alle som een fremmed deres syge og lidende, lamme og blinde, med deres stumme og med alle dem, der på en eller anden måde var behæfter med sygdomme; og han helbredte dem alle, efterhånden som de førtes frem for ham.
10 Og alle, både de, der var blevet helbredet, og de, der var sunde, kastede sig ned for fødderne af ham og tilbad ham; også mange, som kunne komme frem for mængden, kyssede hans fødder, og de badede hans fødder med deres tårer.
11 Og han befalede dem at hente deres små børn.
12 Og de kom med deres små børn og satte dem ned på jorden rundt omkring ham, og Jesus stod midt iblandt dem, og mængden gav plads, indtil de alle var blevet bragt hen til ham.
13 Og efter at alle var blevet bragt hen til ham, og medens Jesus stod i midten, befalede han mængden at knæle ned på jorden.
14 Og da de havde knælet ned på jorden, sukkede Jesus ved sig selv og sagde: Fader, jeg er bekymret for ugudeligheden blandt dette folk, som tilhører Israles hus.
15 Og da han havde sagt disse ord, knælede han også ned på jorden; og se, han bad til Faderen, men det, som han bad om, kan ikke beskrives; og folket, som hørte ham, bevidnede det.
16 Og på denne måde vidnede de: Aldrig før har øjet set og øret hørt sådanne store og vidunderlige ting, som det, vi så og hørte Jesus sige til Faderen.
17 Og ingen tunge kan udtale og intet menneske beskrive, og menneskehjertet kan heller ikke fatte så store og vidunderlige ting, som vi både så og hørte Jesus tale; og ingen kan fatte den glæde, som fyldte vor sjæl, da vi hørte ham bede til Faderen for os.
18 Og da Jesus var holdt op med at bede til Faderen, rejste han sig: men så stor var de forsamledes glæde, at de var overvældet.
19 Og Jesus talte til dem og bød dem stå op.
20 Og de rejste sig op fra jorden, og han sagde til dem: Salige er I for jeres tros skyld. Og se, min glæde er nu fuldkommen.
21 Og da han havde sagt disse ord, græd han, og mængden bar vidnesbyrd derom, og han tog deres små børn, det ene efter det andet, og velsignede dem og bad til Faderen for dem.
22 Og da han havde gjort dette, græd han atter;
23 og han talte til mængden og sagde til dem: Se jeres små!
24 Og da de hævede blikket mod himlen for at se, da så de himlene åbne, og de så englene stige ned fra himlen, som om de var omgivet af ild, og de kom ned og omringede de små, og de blev omgivet af ild, og englene betjente dem.
25 Og mængden så og hørte og bar vidnesbyrd derom, og de ved, at deres vidnesbyrd er sandt, thi alle så og hørte det med egne øjne og ører; og de var omtrent to tusinde og fem hundrede sjæle, mænd, kvinder og børn.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3