Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
Frelserens prædiken fortsat --- Mængden får yderliger instruktioner --- Sammenlign Matthæus 7.
1 OG NU skete det, at da Jesus havde talt dise ord, vendte han sig igen om til mængden og åbnede munden og sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer, døm ikke, for at I ikke skal blive dømt.
2 Thi med hvad dom I dømmer, skal I dømmes, og med hvad mål I måler, skal der tilmåles jer.
3 Men hvorfor ser du skæven, som er i din broders øje, men bjælken i det eget øje lægger du ikke mærke til?
4 Eller hvorledes kan du sige til din broder: Lad mig tage skæven ud af dit øje; og se, bjælken er i dit eget øje.
5 Du hykler! tag først bjælken ud af dit eget øje, og da kan du se klart til at tage skæven ud af din broders øje.
6 Giv ikke hunde det hellige, kast ikke heller jeres perler for svin, for at de ikke skal nedtræde dem med deres fødder og vende sig om og sønderrive jer.
7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
8 Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, der banker på, for ham skal der lukkes op.
9 Eller hvilket menneske er der iblandt jer, som, når hans søn beder ham om brød, vil give ham en sten?
10 Eller når han beder om en fisk, mon han da vil give ham en slange?
11 Dersom da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal ikke jeres Fader, som er i himlen, give dem gode gaver, som beder ham!
12 Altså, alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem; thi sådan er loven og profeterne.
13 Gå ind ad den snævre port; thi den port er vid, og den vej er bred, som fører til fortabelsen, og de er mange, som går ind ad den;
14 thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finder den.
15 Men vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men indvortes er glubske ulve.
16 Af deres frugter skal I kende dem. Sanker man vel vindruer af torne eller figener af tidsler?
17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer slette frugter.
18 Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et råddent træ kan ikke bære gode frugter.
19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, omhugges og kastes i ilden.
20 Altså skal I kende dem af deres frugter.
21 Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i himmeriges rige, men den, der gør min Faders vilje, som er i himlen.
22 Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit navn?
23 Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!
24 Derfor, hver den, som hører disse mine ord, og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig mand, som byggede sit hus på klippegrund,
25 og skylregnen kom, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet på klippen.
26 Og hver den, som hører disse mine ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en dåre, som byggede sit hus på sand,
27 og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt, og dets fald var stort.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3