Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Stilhed i landet --- Røsten fra himlen høres atter --- Mørket spredes --- Kun de retærdigere af befolkningen skånes.
1 OG DET skete, at hele landets befolkning hørte disse ord og vidnede derom. Og efter disse ord herskede der stilhed i landet i mange timer.
2 Thi så stor var folkets forbavselse, at de holdt op med at jamre og klage over tabet af deres slægt og venner, som var omkommet; derfor herskede der stilhed i hele landet i mange timer.
3 Og der kom atter en røst til folket, og hele folket hørte den og var vidne til, at den sagde:
4 O, I indbyggere i disse store byer, som er faldet, I, som er af Jakobs slægt, ja, af Israels hus, hvor ofte har jeg ikke samlet jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og plejet jer.
5 Og atter, hvor ofte ville jeg ikke have samlet jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger; o, I folk af Israels hus, som er faldet, ja, I folk af Israels hus, I, som bor i Jerusalem, og I, som er faldet; ja, hvor ofte ville jeg ikke have samlet jer, som en høne samler sine kyllinger, men I ville ikke.
6 O, I af Israels hus, som jeg har skånet, hvor ofte vil jeg ikke samle jer, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, dersom I vil omvende jer og komme tilbage til mig med hjertets fulde forsæt.
7 Men om ikke, o Israels hus, så skal jeres bopladser blive øde, til den tid kommer, da pagten med jeres fædre vil blive opfyldt.
8 Efter at folket havde hørt disse ord, se, da begyndte de atter at græde og jamre over tabet af deres slægt og venner.
9 Og på denne måde gik der tre dage. Og det var morgen, og mørket, som havde hvilet over landet, spredtes, og jorden holdt op med at ryste, og klipperne revnede ikke mere, og den frygtelige stønnen hørte op, og den voldsomme larm forstummede.
10 Og jorden hang atter sammen, så den stod fast, og jammeren, gråden og de menneskers klage, som var blevet skånet, og som levede endnu, hørte op; og deres sorg forvandledes til glæde og deres klage til lov og taksigelse til den Herre Jesus Kristus, deres Forløser.
11 Og så vidt var skrifterne opfyldt, som profeterne havde talt.
12 Og det var den retfærdigere del af befolkningen, som var blevet reddet, og det var dem, der tog imod profeterne og ikke stenede dem; og det var dem, som ikke havde udgydt de helliges blod, der blev skånet.
13 Og de blev skånet og blev ikke sænket ned og begravet i jorden, og de druknede ikke i havets dyb, og de brændtes ikke ved ild; og der faldt heller ikke noget på dem, som knuste dem til døde, og de blev ikke bortført af hvirvelvinden, og de overvældedes heller ikke af tågen, der forårsagede røg og mørke.
14 Og må nu den, der læser, forstå; den, som har skrifterne, lad ham ransage dem og se og betragte, om ikke al denne død og ødelæggelse ved ild og ved røg og ved uvejr og ved hvirvelvinde og ved, at jorden åbnede sig for at opsluge dem, ikke er sket for at opfylde mange af de hellige profeters profetier.
15 Se, jeg siger jer, at mange har vidnet om, at disse ting ville finde sted ved Kristi komme, og de blev slået ihjel, fordi de vidnede om disse ting.
16 Ja, profeten Zenos vidnede om dette, og Zenock talte ligeledes om disse ting, og de vidnede i særdeleshed om os, som er en levning af deres slægt.
17 Se, vor fader Jakob vidnede ligeledes om en levning af Josefs slægt. Og se, er vi ikke en slægt af Josefs slægt? Og står ikke dette, som vidner om os, skrevet på bronzetavlerne som vor fader Lehi tog med sig fra Jerusalem?
18 Og nu vil jeg vise, at det nephitiske folk, som var blevet skånet, og ligeledes de, der blev kaldt lamaniter og var blevet skånet, i slutningen af det fire og tredivte år nød store gunstbevisninger, og at store velsignelser blev udgydt over dem, så at Kristus snart efter sin himmelfart åbenbarede sig for dem,
19 idet han viste dem sit legeme og betjente dem; og der skal senere gives en redegørelse om hans virksomhed. Derfor slutter jeg mine ord for denne gang.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3