Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Tredie Nephi
NEPHIS BOG
SKREVET AF NEPHI, SOM VAR EN SØN AF NEPHI, HELAMANS SØN
Og Helaman var Helamans søn, som var en søn af Alma, Almas søn, en efterkommer af Nephi, søn af Lehi, der drog ud af Jerusalem i det første år af Zedekias, Judas konge regering.
Kapitel 1 Nephi, Helamans søn, drager bort --- Der gives tegn på Frelserens..
Kapitel 2 Nephitisk forfald --- Hvide lamaniter --- Begge folk forener sig..
Kapitel 3 Lachoneu, landets regent, modtager brev fra Giddianhi, røverhøvdi..
Kapitel 4 Røverne bliver besejret og deres anfører dræbt --- Hans efterfølg..
Kapitel 5 Nephiterne omvender sig og forsøger at gøre ende på de ugudelige..
Kapitel 6 Folket har fremgang --- Stolthed, rigdom og klasseforskel gør sig..
Kapitel 7 Overdommeren myrdes og regeringen styrtes --- Inddeling i stammer..
Kapitel 8 Kristi korsfæstelse bevidnes ved forudsagte tegn --- Storm og jor..
Kapitel 9 Guds røst forkynder ulykkens omfang og forklarer dens årsager ---..
Kapitel 10 Stilhed i landet --- Røsten fra himlen høres atter --- Mørket spr..
Kapitel 11 Jesus Kristus viste sig for Nephis folk, medens mængden var forsa..
Kapitel 12 Frelseren underviser nephiterne --- Han kalder og bemyndiger de t..
Kapitel 13 Frelserens prædiken til nephiterne fortsat --- Hans befalinger ti..
Kapitel 14 Frelserens prædiken fortsat --- Mængden får yderliger instruktion..
Kapitel 15 Moseloven ophævet --- Lovgiveren fuldbyrder loven --- Fårene, som..
Kapitel 16 Endnu en hjord skal høre Frelserens røst --- Troende ikke-jøders..
Kapitel 17 Frelserens belæringer fortsættes --- De tabte stammer --- Frelser..
Kapitel 18 Nadveren indstiftes blandt nephiterne --- Bønnens nødvendighed be..
Kapitel 19 Navnene på de nephitiske tolv --- Den Helligånd gives --- Frelser..
Kapitel 20 Brød og vin, anskaffet på mirakuløs vis, uddeles atter --- Jakobs..
Kapitel 21 Tegnet på Faderens værk --- Angrende ikke-jødiske folks herlige s..
Kapitel 22 Frelseren afnører videre Esajas's profetier --- Sammenlign Esajas..
Kapitel 23 Frelseren befaler, at udeladelserne i de nephitiske optegnelser s..
Kapitel 24 Malakias's ord gives nephiterne --- Loven om tiende og offer ---..
Kapitel 25 Fortsættelse af Malakias's ord --- Elias og hans mission --- Herr..
Kapitel 26 Frelseren forklarer alting fra begyndelsen --- Små børn taler for..
Kapitel 27 Jesus Kristus giver sin kirke navn --- Alle ting er optegnet af F..
Kapitel 28 Hver enkelt af de tolv får sit hjertes ønske opfyldt --- Tre ønsk..
Kapitel 29 Mormon advarer dem, som foragter Herrens ord og værk.
Kapitel 30 Mormon kalder ikke-jøderne til omvendelse.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3