Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 59
Moroni skriver til Pahoran og anmoder om forstærkninger for Helaman --- Byen Nephihah tages af lamaniterne --- Moronis vrede over regeringens tilsyneladende ligegyldighed.
1 OG I det tredivte år af dommernes regering over Nephis folk skete det, at Moroni, efter at have modtaget og læst Helamans brev, blev overmåde glad over Helamans fremgang, ja, over det overordentligt lykkelige udfald af hans foretagende med at vinde de lande tilbage, som var gået tabt.
2 Ja, han kundgjorde det for hele sit folk i landet rundt omkring det sted, hvor han var, så at de også kunne glæde sig.
3 Og han sendte uopholdeligt et brev til Pahoran og begærede, at denne skulle samle mænd sammen for at forstærke Helaman eller Helamans hære, så han med lethed kunne forsvare den del af landet, som han havde haft den store lykke at tage tilbage.
4 Og efter at Moroni havde sendt dette brev til Zarahemlas land, begyndte han at lægge planer om at få fat i resten af de besiddelser og byer, som lamaniterne havde taget fra nephiterne.
5 Og medens Moroni således traf forberedelser til at gå til kamp mod lamaniterne, blev folket i Nephihah, som var samlet sammen fra byen Moroni, byen Lehi og byen Morianton, angrebet af lamaniterne.
6 Og de lamaniter, der var blevet nødsaget til at flygte fra Mantis land og landet deromkring, var kommet over og havde forenet sig med lamaniterne i den del af landet.
7 Og da de således var meget talrige og fik forstærkninger fra dag til dag, gik de mod folket i Nephihah efter Ammorons befaling og begyndte at anrette et blodbad blandt dem.
8 Og deres hære var så talrige, at resten af folket i Nephihah blev tvunget til at flygte for dem, og de kom og forenede sig med Moronis hær.
9 Og da Moroni havde ment, at der ville blive sendt mænd til byen Nephihah for at hjælpe befolkningen med at forsvare byen, og eftersom han vidste, at det var lettere at redde byen fra at falde i lamaniternes hænder end at tage den tilbage fra dem, antog han, at de med lethed kunne forsvare den.
10 Derfor holdt han alle sine styrker tilbage for at forsvare alle de byer, han havde genvundet.
11 Og da Moroni så, at byen Nephihah var gået tabt, blev han meget bedrøvet og begyndte at frygte, at folket på grund af dets ugudelighed skulle falde i deres brødres hænder.
12 Og det samme var tilfældet med alle hans øverste høvedsmænd. De nærede samme frygt og undrede sig over folkets ugudelighed, og dette på grund af lamaniternes sejr over dem.
13 Og Moroni blev vred på regeringen på grund af dens ligegyldighed med hensyn til landets frihed.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3