Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Folks navne nedskrives - Præster beskikkes - Begyndelsen på Mosiahs regering - Kong Benjamins død.
1 Og efter at kong Benjamin nu havde endt sin tale til folket, anså han det for passende at nedskrive navnet på alle dem, som havde indgået en pagt med Gud for at holde hans bud.
2 * Og der var ikke een sjæl, med undtagelse af små børn, som ikke havde indgået pagten og påtaget sig Kristi navn.
3 Og det skete atter, at da kong Benjamin havde fuldført alle disse ting og havde indviet sin søn Mosiah som regent og konge over sit folk og overdraget ham ledelsen af alle rigets anliggender og beskikket præster til at lære folket, så de derved kunne høre om og lære at kende Guds bud og mindes om den ed, de havde gjort, lod han mængden tage hjem, og de vendte tilbage, hver med sin familie til sit hus.
4 Og Mosiah begyndte at regere i sin faders sted. Og han begyndte at regere i sit tredivte år, hvad der i det hele bliver omtrent fire hundrede og seks og halvfjerdsindstyve år fra det øjeblik, Lehi forlod Jerusalem.
5 Og kong Benjamin levede endnu tre år, inden han døde.
6 * Kong Mosiah vandrede på Herrens veje og iagttog hans love og forordninger og holdt hans bud i alt, hvad der blev befalet ham.
7 Og kong Mosiah lod sit folk dyrke jorden. Og han selv dyrkede også jorden, for at han ikke skulle ligge sit folk til byrde, men gøre, som hans fader havde gjort i alle ting. Og der var ikke nogen uenighed i hans folk i tre år.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3