Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 17
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign Esajas 7.
1 Og det skete i de dage, da Akaz, Jothams sen, Uzzijas sønnesøn, var konge i Juda, at Rezin, kongen af Syrien, og Israels konge Peka, en søn af Remalja, drog op imod Jerusalem for at føre krig imod den; men de formåede ikke at stride imod den.
2 Da blev det kundgjort for Davids hus og sagt: Syrerne har gjort forbund med Efraim; da skjalv hans og hans folks hjerte, som træerne i skoven skælver for vinden.
3 Men Herren sagde til Esajas: Gå nu ud imod Akaz, du og Sear-Jasub, din søn, til enden af vandledningen fra den øverste dam, ved vejen til blegerens ager.
4 Og sig til ham: Var dig og vær stille, frygt ikke og lad ikke dit hjerte ængste sig for disse to rygende brandstumper, for Rezins og syrernes og Remaljas søns fnysende vrede.
5 Fordi syrerne har lagt onde råd op imod dig, ligeledes Efraim og Remaljas søn og siger:
6 Vi vil drage op imod Juda og indjage det skræk og tilrive os det, og vi vil gøre Tabeals søn til konge der.
7 Så siger Gud Herren: Det skal ikke stå fast og ikke ske!
8 Thi Damaskus er hoved for Syrien og Rezin hoved for Damaskus og i løbet af fem og tresindstyve år skal Efraim knuses,så at det ikke mere er et folk.
9 Og Samaria er hoved for Efraim og Remaljas søn hoved for Samaria: I ikke troende, bliver I ikke boende.
10 Og Herren blev ved at tale til Akaz og sagde:
11 Begær dig et tegn af Herren, din Gud; begær det i det dybe eller oventil i det høje!
12 Men Akaz sagde: Jeg vil ikke begære og ikke friste Herren.
13 Og han sagde: Hør dog, I af Davids hus ! Er det jer ikke nok at I falder mennesker til besvær, siden I også ville falde min Gud til besvær?
14 Derfor skal Herren selv give jer et tegn: Se, jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og hun kalder ham Immanuel.
15 Han skal spise smør og honning, så han forstår at forkaste det onde og at vælge det gode.
16 Thi førend barnet forstår at forkaste det onde og vælge det gode, skal det land, for hvis to konger du gruer, blive forladt.
17 Over dig og over dit folk og over din faders hus skal Herren lade dage komme, som ikke har været siden den dag, Efraim rev sig løs fra Juda, kongen af Assyrien.
18 Og det skal ske på den dag, at Herren skal fløjte ad fluerne, som er yderst ved Ægyptens floder, og ad bierne, som er i Asyriens land,
19 og de skal komme og slå sig ned alle sammen i de øde dale og klipperevner og i alle tornebuskene.
20 På hin dag vil Herren med ragekniv, som er lejet af dem, som bor på den anden side af floden, nemlig kongen af Assyrien, rage hovedet og håret på fødderne; ja selv skægget skraber den af.
21 Og det skal ske på hin dag, at en mand kan holde sig en ung ko og to får.
22 Og det skal ske, fordi de giver megen mælk, at han kan spise smør; thi hver, som bliver tilbage i landet, skal spise smør og honning
23 Og det skal ske på den dag, at hvert sted, hvor der var tusinde vinstokke, tusinde sekel sølv værd, skal blive til torn og, tidsel.
24 Man skal gå derhen med pile og med bue; thi hele landet skal blive til torn og tidsel.
25 Og alle bjerge, som dyrkes med hakke, skal man ikke kunne komme til af frygt for torne og tidsler; men de skal være til at slippe okser løse på og til at trædes ned af småkvæg.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3