Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 16
Fortsættelse af afskrifterne af messingpladerne - Sammenlign med Esajas 6
1 I det år, kong Uzzija døde, så jeg Herren sidde på en høj og ophøjet trone, og slæbet af hans klædebon fyldte templet.
2 Seraferne stod over ham, hver af dem havde seks vinger; med de to skjulte hver sit ansigt, og med de to skjulte hver sine fødder, og med de to fløj de.
3 Og den ene råbte til den anden og sagde: Hellig, hellig, hellig er Hærskarernes Herre; al jorden er fuld af hans herlighed.
4 Og dørstolperne rystede ved den råbendes røst, og huset fyldtes med røg.
5 Da sagde jeg: Ve mig, thi jeg forgår; thi jeg er en mand med urene læber og jeg bor midt blandt et folk, som har urene læber; thi mine øjne har set kongen, Hærskarernes Herre,
6 Da fløj en af seraferne hen til mig og havde i hånden et glødende kul, som han havde taget fra alteret med en tang.
7 Og han lod den røre ved min mund og sagde: Se, det har rørt dine læber, og din misgerning er bortvegen, og din synd er sonet.
8 Og jeg hørte Herrens røst, som sagde: Hvem skal jeg sende? og hvem vil gå for os? Da sagde jeg: Se, her er jeg, send mig.
9 Og han sagde: Gå hen og sig til dette folk: Hør blot, men forstå ikke! Se kun, men indse ikke!
10 Gør dette folks hjerte sløvt, og gør dets ører tunge, og tilstryg dets øjne, så at det ikke kan se med øjnene og ikke høre med ørene, ej heller forstå med hjertet, så at det omvender sig og bliver lægt.
11 Så sagde jeg: Herre, hvor længe? og han sagde: Til byerne bliver øde, uden indbyggere, og husene uden folk, og landet bliver ødelagt.
12 Og Herren har ført folket langt bort, og tomheden er blevet stor i landet.
13 Og bliver en tiendedel endnu tilbage deri, så skal denne atter være til at ødelægges; men ligesom der af terebinten og stenegen bliver en stub tilbage, når de er fældede, således skal denne stub være en hellig stad.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3