Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Jakobs belæring fortsættes - Sammenlign Esajas 50
1 Ja, thi så siger Herren: Har jeg forskudt dig, eller har jeg forkastet dig for evigt? Thi så siger Herren: Hvor er deres moders skilsmissebrev? Hvem har jeg sendt dig til, eller til hvilken af mine ågerkarle har jeg solgt jer? Ja, til hvem har jeg solgt jer? Se, I har solgt jer selv for jeres misgerninger, og jeres moder er sendt bort for jeres overtrædelser.
2 Hvorfor var der intet menneske, da jeg kom; da jeg kaldte, var der ingen til at svare. O, Israels hus, er min hånd så aldeles forkortet, at den ikke kan udfri? eller har jeg ingen kraft til at redde? Se, jeg udtørrer havet ved min trussel, og jeg gør deres floder til en ørken og får deres fisk til at stinke, fordi vandet er borttørret, og de dør af tørst.
3 Jeg klæder himlene i sort, og jeg bruger sækkelærred som deres dække.
4 Gud Herren har givet mig de lærdes tunge, så at jeg i tide kunne tale et ord til dig, o Israels hus. Når I er trætte, skal han kalde hver morgen. Han vækker mit øre til at høre som de lærde.
5 Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, ej heller vendte jeg mig om.
6 Jeg gav min ryg til den, som slog mig og vendte kinden til den, som rykkede håret af mig. Jeg skjulte ikke mit ansigt for forsmædelse og spyt.
7 Thi Gud Herren vil hjælpe mig, derfor bliver jeg ikke beskæmmet. Derfor gjorde jeg ansigtet som flintesten, og jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme.
8 Og Herren er nær og han retfærdiggør mig? Hvem vil strides med mig? Lad os stå sammen. Hvem er min modstander? Lad ham træde frem, så vil jeg slå ham med min munds kraft.
9 Thi den Herre Gud vil hjælpe mig. Og se, alle, der fordømmer mig, skal ældes som et klæde, og møl skal fortære dem.
10 Hvem er der blandt jer, der frygter Herren og adlyder hans tjeners røst og dog vandrer i mørke og uden lys?
11 Se, alle I, som optænder ild, som omgiver jer med gnister gå ind i jeres ilds lys, I har tændt. Det skal I have af min hånd: I skal ligge i sorg.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3