Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Anden Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Jakobs formaning til folket - Han citerer Esajas's profetier.
1 De ord, som Jakob, Nephis broder, talte til Nephis folk:
2 Se, mine elskede brødre, jeg, Jakob, som er kaldet af Gud og ordineret efter hans hellige orden og blevet indviet af min broder Nephi, som I betragter som konge eller beskytter, og som I stoler på vil beskytte jer, se, I ved, at jeg har talt mangfoldige ting til jer.
3 Alligevel taler jeg atter til jer, thi jeg ønsker meget jeres sjæls frelse. Ja, min bekymring for jer er stor, og I ved selv, at det har den altid været. Thi jeg har formanet jer med al flid, og har lært jer min faders ord, og jeg har talt til jer om alle ting, som er skrevet fra verdens skabelse.
4 Og se, jeg ønsker nu at tale til jer om nærværende og kommende ting; jeg vil derfor læse Esajas's ord for jer. Og det er de ord, som min broder ønskede, at jeg skulle tale til jer. Og jeg taler til jer for jeres egen skyld, at I må lære at forherlige jeres Guds navn.
5 Og de ord, som jeg nu skal læse, er dem, som Esajas talte angående hele Israels hus; derfor kan de henføres til jer, thi I er af Israels hus. Og Esajas talte mange ting, som hentyder til jer, fordi I er af Israels hus.
6 Og således er ordene: Så siger Gud Herren: Se, jeg vil strække min hånd ud til nationerne og opløfte mit banner for folkene, og de skal føre dine sønner frem på armene, og dine døtre skal bæres på skuldrene.
7 Og konger skal være dine fosterfædre og deres dronninger dine fostermødre; på deres ansigt skal de bøje sig til jorden for dig og slikke dine fødders støv; og da skal du fornemme, at jeg er Herren, og at de som forventer mig, ikke skal beskæmmes.
8 Og nu vil jeg, Jakob, tale noget angående disse ord; thi se, Herren har vist mig, at de, der var i Jerusalem, hvorfra vi kom, er blevet slået ihjel eller bortført som fanger.
9 Ikke desto mindre har Herren vist mig, at de skal vende tilbage igen. Og han har også vist mig, at Gud Herren, Israels Hellige, skal åbenbare sig for dem i kødet; og efter at han har åbenbaret sig, skal de hudstryge og korsfæste ham, ifølge engelens ord, som forkyndte mig det.
10 Og efter at de har forhærdet deres hjerter og rejst nakken mod Israels Hellige, se, da skal hans domme komme over dem. Og dagen kommer, da de skal blive slået og plaget.
11 Og efter at de er blevet drevet hid og did, siger engelen, skal mange plages i kødet, men det skal ikke tilstedes, at de omkommer for de trofastes bønners skyld; de skal blive spredt og slået og hadet; alligevel vil Herren være barmhjertig mod dem, så at de, når de kommer til kundskab om deres Forløser, atter skal samles i deres arveland.
12 Og velsignede er ikke-jøderne, som profeten har skrevet om; thi se, dersom de omvender sig og ikke strider mod Zion og ikke forener sig med den store og vederstyggelige kirke, da skal de blive frelst; thi Gud Herren vil opfylde de pagter, som han har gjort med sine børn, og derfor har profeten skrevet disse ting.
13 Altså: De, der strider mod Zion og Herrens pagts folk, skal slikke deres fødders støv, og Herrens folk skal ikke blive beskæmmet. Og Herrens folk er dem, der forventer ham; thi de skal fremdeles vente Messias's komme.
14 Og se, efter profetens ord vil Messias anden gang indstille sig på at genoprette sit folk; derfor vil han åbenbare sig for dem i kraft og i stor herlighed for at ødelægge deres fjender, når den dag kommer, da de skal tro på ham, og han vil ikke ødelægge nogen af dem, der tror på ham.
15 Og de, der ikke tror på ham, skal udryddes, både ved ild og ved uvejr og ved jordskælv og ved blodsudgydelse og ved pest og ved hungersnød. Og de skal vide, at Herren er Gud, den Hellige i Israel.
16 Mon byttet skal tages fra den vældige eller de lovlige fanger løslades?
17 Men så siger Herren: Både skal den vældiges fanger tages fra ham, og tyrannens bytte skal undkomme, thi den mægtige Gud skal befri sit pagts folk. Thi så siger Herren: Jeg strider med dem, som strider med dig.
18 Og jeg vil bespise dem, som undertrykker dig, med deres eget kød; og de skal blive drukne af deres eget blod som af sød vin; og alt kød skal fornemme, at jeg, Herren, er din Frelser og Genløser, den mægtige i Jakob.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3