Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Nephis Første Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Angående Nephis plader - To sæt plader, det ene om religiøs virksomhed, det andet om regenter, krige etc.
1 Og alt dette så, hørte og talte min fader, medens han boede i et telt i Lemuels dal og også meget andet, som ikke kan skrives på disse plader.
2 Og som jeg før har sagt om disse plader, se, det er ikke de plader, hvorpå jeg skriver en fuldstændig beretning om mit folks historie; thi de plader, hvorpå jeg nedskriver en fuldstændig beretning om mit folk, har jeg givet Nephis navn; derfor kaldes de Nephis plader efter mit eget navn, og disse plader kaldes også Nephis plader.
3 Jeg har ikke desto mindre fået befaling af Herren til at lave disse plader i den specielle hensigt, at der skulle graveres en beretning på dem om mit folks religiøse virksomhed.
4 På de andre plader skulle der skrives en beretning om kongernes regering og om mit folks krige og uroligheder; derfor skal disse plader hovedsageligt handle om den religiøse virksomhed, og de andre plader er for størstedelen om kongernes regering, om krigene og urolighederne blandt mit folk.
5 Derfor har Herren befalet mig at lave disse plader for ham i hans vise øjemed, som jeg ikke kender til.
6 Men Herren kender alt fra begyndelsen, og derfor åbner han en udvej til at fuldbyrde alle sine gerninger blandt menneskene; thi se, han har al magt til at fuldbyrde alle sine ord. Og således er det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3