Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 137
En åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i templet i Kirtland, Ohio, den 21. januar 1836. Anledningen var udførelsen af tempelbegavelsens forordninger i den udstrækning de indtil da var blevet åbenbaret. (Se History of the Church bind 2, s. 380-381). 1-6, profeten ser sin broder Alvin i det celestiale rige; 7-9, læren om de dødes frelse åbenbaret; 10, alle børn frelses i det celestiale rige.
1 Himlene åbnedes for os, og jeg så Guds celestiale rige og dets herlighed, om jeg var i legemet eller ude af legemet kan jeg ikke sige.
2 Jeg så den ports ophøjede skønhed, hvorigennem arvingerne til dette rige vi gå, og den strålede, som var den omgivet af ild.
3 Jeg så også Guds strålende trone, hvorpå Faderen og Sønnen sad.
4 Jeg så dette riges smukke gader, som syntes brolagt med guld.
5 Jeg så fader Adam og Abraham, min fader og min moder, min broder Alvin, som længe har været død,
6 og undrede mig over, at han havde opnået en arvelod i det rige; jeg vidste jo, at han havde forladt dette liv, før Herren havde udstrakt sin hånd for at indsamle Israel anden gang, og således ikke var blevet døbt til syndernes forladelse.
7 Derfor lød Herrens røst til mig og sagde: Alle, som er døde uden kundskab om evangeliet, men som ville have modtaget det, dersom det havde været muligt for dem at forblive på jorden, vil blive arvinger til Guds celestiale rige;
8 ligeledes vil alle, der fra nu af dør uden kundskab derom, og som ville have modtaget det af hele deres hjerte, blive arvinger til det rige,
9 thi jeg, Herren, vil dømme alle mennesker efter deres gerninger, efter deres hjertes ønsker.
10 Og jeg så også, at alle børn, der dør, før de når ansvarlighedens alder, frelses i Himmelens celestiale rige.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3