Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 135
Profeten Joseph Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844. Se History of the Church, bind 6, side 612.
1 For at besegle denne bogs og Mormons Bogs vidnesbyrd slutter vi med profeten Joseph Smiths og patriarken Hyrum Smiths martyrdød. De blev skudt i Carthage fængsel den 27. juni 1844 kl. ca. 17 af en bevæbnet pøbelhob, bestående af mellem 150 og 200 personer med sværtede ansigter. Hyrum ramtes først og faldt, idet han roligt sagde. Jeg dør! Joseph sprang ud af vinduet og blev skudt under forsøget, idet han råbte: O Herre, min Gud! Efter at døden var indtrådt, blev der skudt på dem begge på den mest brutale måde, og hver fik yderligere fire kugler.
2 John Taylor og Willard Richards, to af de tolv apostle, var de eneste personer, som da var til stede i cellen. Den førstnævnte af disse såredes på barbarisk måde af fire kugler, men kom sig siden af sine sår. Den sidstnævnte undkom efter Guds forjættelse uden så meget som et hul i sit tøj.
3 Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mere (Jesus alene undtaget) for menneskenes frelse i denne verden end noget andet menneske, der nogensinde har levet her. I det korte tidsrum af tyve år bragte han Mormons Bog for lyset, som han oversatte ved Guds gave og kraft og lod udgive i to verdensdele. Han har sendt evangeliets fylde, som indeholdes deri, til jordens fire hjørner. Han har frembragt de åbenbaringer og befalinger, som indeholdes i denne bog 'Lære og Pagter', så vel som mange andre vise dokumenter og lærdomme til nytte for menneskene. Han har samlet mange tusinde sidste dages hellige og grundlagt en stor by. Han har efterladt sig en berømmelse og et navn, som ikke kan udslettes. Han var stor i livet og stor i døden i Guds og Guds folks øjne, og ligesom de fleste af Herrens salvede fordum, har han beseglet sin mission og sit værk med sit eget blod. Ligeså har også hans broder Hyrum. I livet var de eet, og døden adskilte dem ikke.
4 Da Joseph rejste til Carthage for at overgive sig til lovens foregivne fordringer, sagde han, to-tre dage før han blev snigmyrdet: 'Jeg går som et lam til slagtebænken, men jeg er rolig som en sommermorgen, min samvittighed er uplettet for Gud og alle mennesker. Jeg skal dø uskyldig, og det skal siges om mig: Han blev myrdet med koldt blod.' Samme morgen, efter at Hyrum havde gjort sig færdig til at gå - skal vi sige til slagtebænken? Ja, thi således var det - læste han følgende stykke i slutningen af det tolvte kapitel af Ether i Mormons Bog og bøjede bladet om ved det:
5 'Og det skete, at jeg bad Herren om at skænke folkene nåde, så de kunne have kærlighed. Og det skete, at Herren sagde til mig: Om de ikke har kærlighed, gør det ikke noget, thi du har været trofast; derfor skal dine klæder være rene. Og eftersom du har set din svaghed, skal du blive stærk, så at du kan indtage den plads, som jeg har beredt for dig i min Faders boliger. Og nu byder jeg folkene farvel og ligeledes mine brødre, som jeg elsker, indtil vi mødes for Kristi domstol, hvor alle mennesker skal vide, at mine klæder ikke er plettet af jeres blod.' Arveladerne er nu døde, og deres testamente er i kraft.
6 Hyrum Smith var 44 år gammel i februar måned 1844, og Joseph Smith 38 år gammel i december 1843. Og fra nu af skal deres navne stå på listen over religionsmartyrerne, og læserne i alle nationer vil blive mindet om, at det kostede det nittende århundredes ædleste blod at frembringe Mormons Bog og denne Lære og Pagter til den faldne verdens frelse, og at om ilden kan skade det grønne træ til Guds ære, hvor meget lettere kan den da ikke opbrænde de tørre træer for at rense vingården for fordærvelse. De levede i ære, de døde med ære, og herlighed vil blive deres evige belønning. Fra slægt til slægt skal deres navne nævnes for efterverdenen som klenodier for de helliggjorte.
7 De var ikke skyldige i nogen forbrydelse, som det ofte tidligere var blevet bevist, og de blev kun fængslet ved forræderes og ugudelige menneskers sammensværgelse; og deres uskyldige blod på Carthages fængselsgulv er et stort segl, trykt på 'mormonismen', som ingen domstol på jorden kan forkaste; deres uskyldige blod på staten Illinois' våben med statens brudte løfte om sikkerhed, givet af guvernøren, er et vidnesbyrd om det evige evangeliums sandhed, som hele verden ikke kan afsvække. Og deres uskyldige blod på frihedens banner og på De forenede Staters Magna Charta er et sendebud for Jesu Kristi religion, der vil røre retskafne menneskers hjerter i alle nationer. Og deres uskyldige blod skal sammen med alle martyrers uskyldige blod, som Johannes så under alteret, råbe til Hærskarernes Herre, indtil han hævner dette blod på jorden. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3