Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 131
Instruktioner ved profeten Joseph Smith, givet i Ramus, Illinois, den 16. og 17. maj 1843. Se History of the Church, bind 5, side 392, 393. -- Forskellige grader i den celestiale herlighed. - Betydningen af den nye og evige ægteskabspagt. - Det faste, profetiske ord. - Det er umuligt for ét menneske at blive frelst i uvidenhed. - Ånd er stof.
1 Der findes tre himle eller grader i den celestiale herlighed.
2 For at opnå den højeste må et menneske indtræde i denne præstedømmets orden, hvormed der menes den nye og evige ægteskabspagt.
3 Den, som ikke gør dette, kan ikke opnå den.
4 Han kan indtræde i den næste, men dermed ender hans rige. Han kan ikke have afkom.
5 (17. maj 1843) Det faste, profetiske ord, som omtales af Peter, er et menneskes bevidsthed om, at det er beseglet til evigt liv ved åbenbaringens og profetiens ånd gennem det hellige præstedømmes magt.
6 Det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed.
7 Der findes intet immaterielt stof. Ånd er stof (materie), men er finere og renere og kan kun skelnes med renere øjne.
8 Vi kan ikke se det. Men når vore legemer er lutrede, vil vi se, at alt er stof.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3