Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 129
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843, hvori tre vigtige nøgler åbenbares, hvorved man kan skelne mellem gode og onde engle eller ånder. -- To slags væsener foruden de dødelige. - Opstandne væsener har legemer af kød og ben. - Ånder af afdøde og ånder, som aldrig har haft legemer. - Hvorledes de kan skelnes fra hinanden.
1 Der findes to slags væsener i himlen, nemlig engle, som er opstandne personer og har legemer af kød og ben.
2 For eksempel sagde Jesus: 'Føl på mig og se; thi en ånd har ikke kød og ben, som I ser, jeg har.'
3 For det andet findes der de fuldkommede retfærdiges ånder, som ikke er opstandne, men arver den samme herlighed.
4 Når en budbærer kommer og siger, at han har et budskab fra Gud, da byd ham hånden og bed ham om at give dig hånden.
5 Om han er en engel, vi han gøre det, og du kan føle hans hånd.
6 Om han er en fuldkommet retfærdigs ånd, vil han komme i sin herlighed; thi det er den eneste måde, han kan åbenbare sig på.
7 Bed ham om at give dig hånden, men han vil ikke røre den, thi det er i strid med himlens orden, at et retfærdigt menneske skulle bedrage; men han vi dog overbringe sit budskab.
8 Dersom det er djævelen i en lysets engels skikkelse, og du beder ham om at række dig hånden, så rækker han dig den, men du vil ikke kunne føle noget; herpå kan du opdage ham.
9 Disse er tre vigtige nøgler, hvorved du kan vide, om et budskab er fra Gud.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3