Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 127
Skrivelse fra profeten Joseph Smith til de sidste dages hellige i Nauvoo, Illinois, indeholdende instruktioner angående dåb for de døde; dateret Nauvoo den 1. september 1842. -- På grund af de store forfølgelser og de dermed forbundne afbrydelser i arbejdet besluttede profeten at holde sig skjult et stykke tid. - Han fryder sig ved tanken om Guds sags endelige sejr. - Han kundgør Herrens vilje angående optegnelserne, der skal føres over dåb for de døde.
1 Da herren har åbenbaret mig, at mine fjender både i Missouri og i denne stat atter efterstræber mig, og de forfølger mig uden årsag og ikke har den mindste skygge af ret og retfærdighed på deres side til at anlægge sag mod mig, og da alle deres påstande er grundet på løgne af sorteste slags, har jeg ment, at det var bedst og klogest af mig at forlade denne by en kort tid for min egen og dette folks sikkerheds skyld. Jeg ønsker at sige til alle dem, med hvem jeg står i forretningsforbindelse, at jeg har overladt mine affærer til fuldmægtige og sekretærer, som vil udføre alle forretninger punktligt og korrekt og påse, at al min gæld betales i rette tid, enten ved at sælge ejendom eller på anden vis, som det forlanges, eller som omstændighederne tillader. Når jeg erfarer, at uvejret er forbi, vil jeg atter vende tilbage til jer.
2 De farer, som jeg er blevet kaldet til at gennemgå, synes mig meget ringe, eftersom menneskenes misundelse og vrede har været min bestandige lod alle mine livsdage; af hvilken grund ville være mig en gåde, om jeg ikke, før verdens grundvold blev lagt, var bestemt til noget godt eller ondt, alt eftersom I ønsker at kalde det. Døm selv. Gud kender alt dette, enten det er godt eller ondt. Dog er jeg vant til at svømme i dybt vand. Det er nu blevet min anden natur, og jeg føler mig ligesom Paulus stemt for at rose mig af mine trængsler, thi indtil denne dag har mine fædres Gud udfriet mig af dem alle, og han vil befri mig herefter; thi se, jeg skal sejre over alle mine fjender, for Herren har talt det.
3 Derfor skal alle de hellige glæde sig og være overmåde glade; thi Israels Gud er deres Gud, og han skal uddele retfærdig gengældelse mod alle deres undertrykkere.
4 Og atter, sandelig, så siger Herren: Arbejdet på templet og alt arbejde, som jeg har pålagt jer, skal fortsættes og ikke ophøre. Fordobbel jeres flid, jeres udholdenhed, jeres tålmodighed og jeres anstrengelser, så skal I ingenlunde miste jeres løn, siger Hærskarernes Herre. Og om de forfølger jer, så forfulgte de også profeterne og de retfærdige mænd, som var før jer. For alt dette er der en belønning i himlen.
5 Og videre vil jeg sige jer nogle ord med hensyn til dåb for de døde.
6 Sandelig, så siger Herren angående jeres døde: Når nogen af jer lader sig døbe for de døde, skal der være en skriver til stede, og han skal være øjenvidne til jeres dåbshandlinger. Han skal høre med sine øren, så kan kan vidne om sandheden, siger Herren,
7 at alle jeres optegnelser må være optegnet i himlen, at hvad som helst I binder på jorden, må være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, må være løst i himlen.
8 Thi jeg står i begreb med at genoprette mange ting på jorden, som henhører til præstedømmet, siger Hærskarernes Herre.
9 Og videre skal alle optegnelser holdes i orden og opbevares i mit hellige tempels arkiv, så de kan huskes fra slægt til slægt, siger Hærskarernes Herre.
10 Lad mig sige til alle de hellige, at det var mit højeste ønske at tale til dem fra talerstolen næste søndag over emnet: Dåb for de døde. Men da dette nu ikke lader sig gøre, vil jeg skrive Herrens ord fra tid til anden om dette emne såvel som mange andre og sende jer det med posten.
11 Jeg slutter nu mit brev for denne gang af mangel på tid. Thi fjenden er vågen, og som Frelseren siger: Denne verdens fyrste kommer; men i mig har han intet.
12 Se, min bøn til Gud er, at I alle må blive frelst. Og jeg underskriver mig som jeres tjener i Herren og profet og seer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Joseph Smith.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3