Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 126
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841. På daværende tidspunkt var Brigham Young præsident for de tolv apostles råd.
1 Kære og højt elskede broder Brigham Young! Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Brigham: Du behøver ikke som tidligere at forlade din familie, thi dit offer er mig velbehageligt.
2 Jeg har set dit arbejde og din møje på rejserne for mit navns skyld.
3 Derfor befaler jeg dig, at du skal sende mit ord omkring i verden og fra nu af og for altid drage særlig omsorg for din familie. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3