Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 122
Herrens ord til profeten Joseph Smith, medens denne var fange i Liberty fængsel, Missouri, i marts 1839. Se History of the Church, bind 3, side 300. -- Trøstende ord. - Videre forfølgelser af profeten og hans mulige martyrdød forudsagt. - Menneskesønnen måtte også lide.
1 Jordens ender skal spørge efter dit navn, dårer skal have dig til spot, og helvede skal rase imod dig,
2 medens de rene af hjertet, de vise, de ædle og dydige altid skal søge råd, myndighed og velsignelse af din hånd.
3 Og dit folk skal aldrig vende sig bort fra dig på grund af forræderens vidnesbyrd.
4 Og selv om deres indflydelse vil give dig bekymring og sætte dig under lås og lukke, skal du dog holdes i ære, og om kort tid skal din røst blive frygteligere end en grum løves i dine fjenders midte på grund af din retfærdighed, og din Gud skal stå dig bi evindelig.
5 Om du bliver kaldet til at gennemgå trængsel, om du er i fare blandt falske brødre, om du er i fare blandt røvere, om du er i fare til lands og til vands;
6 om du anklages for alle mulige falske beskyldninger, om dine fjender overfalder dig og river dig bort fra din fader og moder og dine brødre og søstre; om dine fjender med draget sværd river dig bort fra din hustrus barm og fra dine børn, og din ældste, skønt blot seks år gammel, holder sig fast i dine klæder og siger: Min fader, min fader, hvorfor kan du ikke blive hos os? O, min fader, hvad vil disse mennesker gøre ved dig? og han da stødes bort fra dig med sværdet, og du slæbes i fængsel, og dine fjender kryber omkring dig som ulve efter lammets blod;
7 og om du bliver kastet ned i hulen eller falder i morderes hænder, og der fældes dødsdom over dig; om du kastes i dybet, om de skummende bølger slår op om dig; om heftige vinde bliver dine fjender; om himlen overdækkes med tæt mørke; om alle elementerne forener sig for at spærre dig din vej; og fremfor alt, om helvedes gab åbner sig vidt for at opsluge dig, da skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og tjene dig til bedste.
8 Menneskesønnen steg ned under alt dette; er du større end han?
9 Fortsæt derfor på din vej, og præstedømmet skal forblive hos dig, thi grænserne er sat og kan ikke overskrides. Dine dage er talte, og dine år skal ikke blive færre. Frygt derfor ikke for, hvad menneskene kan gøre, thi Gud vil være med dig evindelig.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3