Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 120
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, den 18. juli 1838, hvori det tilkendegives, hvordan der skal disponeres over ejendommen, der omtales i den foregående åbenbaring, afsnit 119.
1 Sandelig, så siger Herren, tiden er kommet, da den skal forvaltes af et råd, der består af min kirkes første præsidentskab og af biskoppen og hans råd og af mit højråd og gennem min egen røst til dem, siger Herren. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3