Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 119
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på spørgsmålet: O Herre, vis dine tjenere, hvor meget du forlanger af dit folks ejendele i tiende.
1 Sandelig, så siger Herren: Jeg fordrer, at al deres overflødige ejendom skal overdrages i hænderne på min kirkes biskop i Zion
2 for dermed at bygge mit hus og lægge Zions grundvold, til præstedømmet og til at betale Kirkens præsidentskabs gæld.
3 Og dette er begyndelsen til mit folks tiende.
4 Og derefter skal de, som således har betalt tiende, betale en tiendedel af deres årlige indkomst, og denne lov skal gælde for dem evindelig, for mit hellige præstedømme, siger Herren.
5 Sandelig siger jeg jer: Det skal ske, at alle, som samles i Zions land, skal betale al deres overflødige ejendom i tiende og holde denne lov, ellers skal de ikke anses for værdige til at bo iblandt jer.
6 Og jeg siger jer: Om ikke mit folk holder denne lov hellig og gennem den helliggør Zions land for mig, så mine anordninger og lovbud holdes deri, og det bevares meget helligt, se, sandelig siger jeg jer, da skal det ikke være noget Zions land for jer.
7 Og dette er mønstret for alle Zions stave. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3