Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 118
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på spørgsmålet: Vil du, o Herre, vise os din vilje angående de tolv? - Befaling om at udfylde de frafaldnes pladser. - De tolvs fremtidige mission i oversøiske lande. - Afrejsens dag fastsat.
1 Sandelig, så siger Herren. Hold straks en konference, organiser de tolv og vælg mænd til at udfylde pladser for dem, som er faldet fra.
2 Min tjener Thomas skal blive endnu en tid i Zions land for at bringe mit ord ud.
3 Og de øvrige skal fra denne stund fortsætte med at prædike, og om de vil gøre det i hjertets enfoldighed, sagtmodighed, ydmyghed og langmodighed, giver jeg, Herren, dem det løfte, at jeg skal forsørge deres familier, og en vid dør skal åbnes for dem fra nu af.
4 Og næste forår skal de afrejse og tage over de store vande og der forkynde mit evangeliums fylde og bære vidnesbyrd om mit navn.
5 De skal tage afsked med mine hellige i Far West førstkommende 26. april på byggepladsen for mit hus, siger Herren.
6 Mine tjenere John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff og Willard Richards skal kaldes til at udfylde pladsen for dem, som er faldet fra, og de skal have officiel underretning om deres valg.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3