Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 115
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West. Missouri, den 26. april 1838, i hvilken Herrens vilje angående opbygningen af det sted og af Herrens hus bliver kundgjort. - Denne åbenbaring er rettet til de præsiderende embedsmænd i Kirken. -- Herren bekræfter Kirkens officielle navn som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. - Far West skal være et helligt og indviet sted. - Befaling om at bygge et Herrens hus der. - Det første Præsidentskab skal ikke sætte sig i gæld for at bygge et hus til Herren.
1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph Smith jun., og til mine tjenere Sidney Rigdon og Hyrum Smith samt til jeres nuværende rådgivere og til dem, som senere vil blive udnævnt.
2 Og ligeledes til dig, min tjener Edward Partridge, og dine rådgivere.
3 Og til mine trofaste tjenere, som er i højrådet i min kirke i Zion (thi således skal det kaldes), og til alle ældster og medlemmerne af min kirke, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som er spredt over hele verden.
4 Thi således skal min kirke kaldes i de sidste dage, nemlig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
5 Sandelig siger jeg til jer alle: Stå op og lad jeres lys skinne, så jeres lys må blive et banner for folkene,
6 og indsamlingen til Zion og dens stave må være til forsvar og som en flugt fra stormen og fra vreden, når den i fuldt mål skal udgydes over hele jorden.
7 Lad byen Far West være et helligt og indviet sted for mig, og den skal kaldes allerhelligst; thi jorden, du står på, er hellig.
8 Derfor befaler jeg jer at bygge mig et hus, hvori mine hellige kan samles og tilbede mig.
9 Og I skal påbegynde dette arbejde og lægge grundvolden og træffe forberedelserne dertil næste sommer.
10 Lad begyndelsen blive gjort førstkommende 4. juli, og fra da af skal mit folk arbejde flittigt med at bygge et hus til mit navn.
11 Og om et år fra og med i dag skal de atter begynde at lægge grundvolden til mit hus.
12 Og derefter skal de arbejde flittigt, til det er fuldendt fra hjørnestenen til taget, og intet ufuldendt er tilbage.
13 Sandelig siger jeg jer: Lad ikke mine tjenere Joseph, Sidney og Hyrum nogensinde mere stifte gæld for at bygge et hus til mit navn.
14 Men byg et hus til mit navn efter det mønster, som jeg skal vise dem.
15 Og om mit folk ikke bygger efter det mønster, som jeg skal vise deres præsidentskab, vil jeg ikke antage det af deres hænder.
16 Men om mit folk bygger det efter det mønster, som jeg skal vise deres præsidentskab, nemlig min tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg antage det af mit folks hænder.
17 Og atter, sandelig siger jeg jer, det er min vilje, at byen Far West snarest skal opbygges gennem mine helliges indsamling,
18 og ligeledes skal andre steder udses til stave i egnen rundt omkring, eftersom det fra tid til anden bliver vist min tjener Joseph.
19 Thi se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggøre ham for folket, thi jeg har givet ham nøglerne til dette rige og embede. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3