Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 114
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West. Missouri, den 17. april 1838. -- Instruktioner til David W. Patten. - Embeder, der udfyldes af de utro, skal gives til andre.
1 Sandelig, så siger Herren: Det er klogt, at min tjener David Patten afslutter sine forretninger så hurtigt som muligt og sælger sine varer, så han kan udføre en mission for mig næste forår sammen med andre, nemlig tolv, ham iberegnet, for at vidne om mit navn og bringe det glade budskab til hele verden.
2 Thi sandelig, så siger Herren, om der findes sådanne blandt jer, som fornægter mit navn, så skal andre indsættes i deres sted og modtage deres embede. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3