Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 111
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836. Profeten og en af hans rådgivere og to andre ældster havde foretaget en rejse fra Kirtland, Ohio, til Salem, Massachusetts; ankommet til bestemmelsesstedet havde de begyndt at gå fra hus til hus og undervise dem, der boede dér og prædike offentligt, når lejlighed bød sig. - Se History of the Church, bind 2, side 463. -- Anvisning på yderligere arbejde. - Herrens forjættelser angående Zion.
1 Jeg, Herren, jeres Gud, er ikke misfornøjet med, at I har foretaget denne rejse, uagtet jeres dårskab.
2 Jeg har mange skatte for jer i denne by til Zions gavn og mange mennesker i denne by, som jeg vil samle og i rette tid føre ud ved jeres formidling til gavn for Zion.
3 Derfor er det nødvendigt, at I stifter bekendtskab med mennesker i denne by, alt efter som Ånden skal lede jer, og som det skal blive givet jer.
4 Og det skal ske, at jeg, når tiden er inde, skal give denne by i jeres hænder, så I kan få magt over den i en sådan grad, at de ikke skal opdage jeres hemmeligheder, og dens rigdom af guld og sølv skal blive jeres.
5 Vær ikke bekymrede over jeres gæld, thi jeg vil give jer evnen til at betale den.
6 Vær ikke bekymrede for Zion, thi jeg vil være barmhjertig mod hende.
7 Bliv på dette sted og i egnene her omkring.
8 Og det sted, hvor det er min vilje, at I for det meste skal opholde jer, skal blive tilkendegivet jer gennem min Ånds fred og kraft, som skal tilflyde jer.
9 Dette sted kan I få ved at leje det. Og I skal flittigt efterforske denne bys oprindelige indbyggere og grundlæggere.
10 Thi der findes mere end een skat for jer i denne by.
11 Vær derfor snilde som slanger og dog uden synd, og jeg vil ordne alle ting til jeres bedste, så snart I er i stand til at modtage dem. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3