Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 110
Syner, som profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery havde i templet i Kirtland, Ohio, den 3 april 1836. Anledningen var en sammenkomst på sabbaten. Profeten indleder sin beretning om åbenbaringerne med disse ord: Om eftermiddagen hjalp jeg de andre præsidenter med at uddele Herrens nadver til forsamlingen. Vi modtog den af de tolv, hvis privilegium det var den dag at tjenstgøre ved det hellige bord. Efter at jeg således havde betjent mine brødre, trak jeg mig til bage til talerstolen, som omsluttedes af forhænget, og dér bøjede jeg mig sammen med Oliver Cowdery i højtidelig og stille bøn. Da vi rejste os fra bønnen, vistes følgende syn for os begge. -- Herren, Jesus Kristus, giver sig personlig tilkende. - Han godkender templet. - Moses viser sig og overdrager nøglerne til indsamlingen. - Elias viser sig og overdrager sin fuldmagt. - Elias kommer i direkte opfyldelse af Malakias' profeti.
1 Sløret blev borttaget fra vort sind, og vor forstands øjne åbnedes.
2 Vi så Herren stå på talerstolens brystværn foran os, og under hans fødder var et fint lagt gulv af ægte guld af farve som rav.
3 Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som nyfalden sne, og hans ansigt overgik solen i klarhed. Hans røst var som store vandes brusen, ja Jehovas røst, som sagde:
4 Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever. Jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen.
5 Se, jeres synder er tilgivet jer, I er rene for mig, løft derfor jeres hoveder og fryd jer.
6 Lad jeres brødres og hele mit folks hjerte fryde sig, de, som af al evne har bygget dette hus til mit navn.
7 Thi se, jeg har antaget dette hus, og mit navn skal være her, og jeg skal åbenbare mig i miskundhed til mit folk i dette hus.
8 Ja, jeg vil vise mig for mine tjenere og tale til dem med min egen røst, dersom mit folk vil holde mine bud og ikke besmitte dette hellige hus.
9 Ja, tusinder og titusinders hjerter skal glæde sig meget over de velsignelser, som skal udgydes, og over den begavelse, hvormed mine tjenere er blevet udrustet i dette hus.
10 Og rygtet om dette hus skal sprede sig til fremmede lande, og dette er begyndelsen til de velsignelser, som skal udgydes over mit folks hoveder. Så ske det. Amen.
11 Efter at dette syn sluttedes, åbnedes himlene atter for os, og Moses viste sig for os og overdrog os nøglerne til Israels indsamling fra jordens fire dele og til at føre de ti stammer fra nordenland.
12 Derefter åbenbarede Elias sig og overdrog os Abrahams evangeliums uddeling, idet han sagde, at i os og vor sæd skulle alle slægter efter os blive velsignet.
13 Da dette syn var forbi, åbnede der sig for os et andet stort og herligt syn, thi Elias, profeten, som blev optaget til himlen uden at smage døden, stod foran os og sagde:
14 Se, tiden er tilfulde kommet, om hvilken der blev talt gennem Malakias' mund, vidnende, at han (Elias) skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag kommer,
15 for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fædrene, at han ikke skal komme og slå hele jorden med band.
16 Derfor er denne uddelings nøgler overgivet i jeres hænder, og herigennem kan I vide, at Herrens store og frygtelige dag er nær, ja, står for døren.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3