Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 108
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. december 1835. -- Lyman Sherman roses og formanes. - Herren lover ham, at han skal blive ordineret til ældste.
1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Lyman: Dine synder er dig forladt, fordi du har adlydt min røst og er kommet herop til morgen for at modtage råd af ham, som jeg har beskikket.
2 Berolig derfor din sjæl med hensyn til din åndelige tilstand og modstå ikke mere min røst.
3 Stå op og vær herefter mere omhyggelig med at holde dine løfter, som du har afgivet og afgiver, så skal du få overordentlig store velsignelser.
4 Vent tålmodigt, indtil den højtidelige forsamling af mine tjenere sammenkaldes, og da skal du ihukommes blandt mine første ældster og gennem ordination få samme rettigheder som mine øvrige ældster, som jeg har udkåret.
5 Se, dette er Faderens forjættelse til dig, om du forbliver trofast.
6 Og den dag skal den opfyldes for dig, så du kan få ret til at prædike mit evangelium, hvorend jeg sender dig hen efter den tid.
7 Styrk derfor dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner og i alle dine handlinger.
8 Se, jeg er hos dig for at velsigne dig og forløse dig for evigt. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3