Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 106
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834. -- Warren A. Cowdery udnævnes til lokal præsiderende embedsmand. - Under forudsætning af, at han er lydig, bliver der lovet ham store velsignelser. - Herrens tilkommelse er nær for hånden og kommer som en tyv om natten.
1 Det er min vilje, at min tjener Warren A. Cowdery skal kaldes og ordineres som præsiderende højpræst over min menighed i Freedom og egnen der omkring.
2 Og han skal prædike mit evige evangelium og opløfte sin røst og advare folket, ikke blot der, hvor han selv bor, men også i de omliggende egne.
3 Han skal vie hele sin tid til dette høje og hellige kald, som jeg nu giver ham og med flid søge himmeriges rige og dets retfærdighed, så skal alt andet tillægges ham; thi arbejderen er sin løn værd.
4 Og videre siger jeg jer: Herrens tilkommelse er nær, og den vil overraske verden som en tyv om natten.
5 Omgjord derfor jeres lænder, at I kan være lysets børn, og da skal hin dag ikke overraske jer som en tyv.
6 Og atter, sandelig siger jeg jer: Der var glæde i himlen, da min tjener Warren bøjede sig for mit scepter og løsgjorde sig for menneskenes underfundigheder.
7 Derfor er min tjener Warren velsignet; thi jeg vil være ham nådig, og uagtet hans hjertes forfængelighed vil jeg dog ophøje ham, om han vil ydmyge sig for mig.
8 Og jeg vil skænke ham nåde og frimodighed, så han må kunne bestå; og dersom han vedbliver at være et tro vidne og et lys for menigheden, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3