Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 100
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg. New York, den 12. oktober 1833. De to havde i lang tid været borte fra deres familier og følte sig urolige for dem. - Trøstende forsikringer med hensyn til deres familier. - Mange af Herrens folk på den egn. - Sidney Rigdon udses til at tale på profetens vegne og udlægge den hellige skrift med stor kraft. - Forsikringer angående Zion.
1 Sandelig, så siger Herren til jer, mine venner Sidney og Joseph: Jeres familier har det godt; de er i mine hænder, og jeg gør med dem, som det synes mig bedst; thi jeg har al magt.
2 Derfor skal I følge mig og lytte til de råd, jeg giver jer.
3 Se, jeg har en hel del af mit folk på dette sted og i egnene rundt omkring; i de omliggende egne og i de østlige dele af landet skal en kraftig dør blive åbnet.
4 Derfor har jeg, Herren, ladet jer komme til dette sted; thi således var det mig behageligt til mange sjæles frelse.
5 Derfor, sandelig siger jeg jer: Opløft røsten for folket og udtal de tanker, som jeg indgiver jer i hjertet, så skal I ikke blive beskæmmet for menneskene.
6 Thi det skal blive givet jer i den samme stund og i samme øjeblik, hvad I skal sige.
7 Dog befaler jeg jer, at hvad som helst I forkynder i mit navn, det skal I forkynde med alvor i hjertet og ydmyghed i ånden.
8 Og jeg giver jer den forjættelse, at om I gør dette, skal den Helligånd blive udgydt for at bevidne alt, hvad I siger.
9 Og jeg vil, at du, min tjener Sidney, skal tale på dette folks vegne. Ja, sandelig, jeg vil ordinere dig til dette kald, til at være ordfører for min tjener Joseph.
10 Jeg vil give ham kraft til at være mægtig i vidnesbyrd.
11 Og jeg vil give dig kraft til at kunne udlægge skriften, så du kan være ordfører for ham, og han skal være en åbenbarer for dig, så du med vished kan vide, hvad der hører ind under mit rige på jorden.
12 Fortsæt derfor jeres rejse og lad jeres hjerte fryde sig; thi se, jeg er med jer indtil enden.
13 Og nu taler jeg et ord angående Zion. Zion skal blive forløst, selv om det endnu skal tugtes en liden tid.
14 Dine brødre, mine tjenere Orson Hyde og John Gould, er i mine hænder, og såfremt de holder mine befalinger, skal de blive frelst.
15 Lad derfor jeres hjerter være trøstede; thi alle ting samvirker til gode for dem, som vandrer retskaffent og til Kirkens helliggørelse.
16 Thi jeg vil oprejse mig et rent folk, som vil tjene mig i retfærdighed.
17 Og alle, der påkalder Herrens navn og holder hans bud, skal blive frelst. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3