Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 99
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i august 1833. -- Instruktioner til John Murdock angående hans arbejde i Herrens tjeneste.
1 Se, så siger Herren til min tjener John Murdock: Du er kaldet til at rejse til de østlige dele af landet og at gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by for at forkynde mit evige evangelium til indbyggerne dér, midt under forfølgelse og ugudelighed.
2 Og den, som modtager dig, modtager mig, og du skal have magt til at forkynde mit ord med min Helligånds overbevisende kraft.
3 Og den, som modtager dig som et lille barn, modtager mit rige, og salige er sådanne, thi de skal modtage barmhjertighed.
4 Og den, der forkaster dig, skal forkastes af min Gader og hans hus, og du skal tvætte dine fødder på lønlige steder ved vejen til vidnesbyrd imod dem.
5 Se, jeg kommer snart til doms for at overbevise alle om deres ugudelige handlinger, som de har begået mod mig, som der står skrevet om mig i bogen.
6 Og nu, sandelig siger jeg dig, at det er ikke rigtigt af dig, at du rejser, førend du har sørget for dine børn og med ømhed sendt dem op til biskoppen i Zion.
7 Og om nogle år kan du, om du så ønsker, selv rejse op til det velsignede land og tage din arv i besiddelse.
8 Ellers skal du vedblive at forkynde mit evangelium, indtil du borttages. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3