Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 96
Åbenbaring, givet til Enok (profeten Joseph Smith) i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833. Givet som et mønster til de hellige i Kirtland. Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til det 78. afsnit. Foranledningen til denne åbenbaring var en konference af højpræster; og det vigtigste emne, der blev taget op til drøftelse, var visse landejendomme og jord, der tilhørte Kirken. -- Kirtlands Zionsstav skal styrkes. - Adgang til den forenede orden.
1 Se, jeg siger jer: her er visdom, hvorved I kan vide, hvorledes I skal forholde jer i denne sag, thi jeg vil, at denne stav, som jeg har sat til at være Zions styrke, skal gøres stærk.
2 Lad derfor min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) tage den plads under opsigt, som er jer bekendt, og hvorpå jeg agter at bygge mit hellige hus.
3 Og den skal inddeles i lodder i overensstemmelse med visdom til fordel for dem, som ønsker at få en arvedel, og dette skal afgøres i jeres råd.
4 Se derfor til, at I holder øje med denne sag og den del, der er nødvendigt for min orden, i den hensigt at bringe mit ord ud til menneskebørnene.
5 Thi se, sandelig siger jeg jer: Jeg anser det for mest gavnligt, at mit ord udsendes til menneskebørnene, så menneskenes hjerter blødgøres, jer til gode. Så ske det. Amen.
6 Og videre, sandelig siger jeg jer: Det er klogt og gavnligt for mig, at min tjener Zombre (John Johnson), hvis offer jeg har antaget, og hvis bønner jeg har hørt, og hvem jeg giver forjættelse om evigt liv, om han fra nu af holder mine bud,
7 thi han er en efterkommer af Seth (Josef) og har del i de velsignelser, der blev lovet hans fædre.
8 Sandelig siger jeg jer: Det er mig tjenligt, at han bliver medlem af ordenen, så han kan hjælpe med til at bringe mit ord ud til menneskene.
9 Derfor skal I ordinere ham til denne velsignelse, og han skal med al flid søge at afdrage den gæld, som hviler på det hus, der er jer bekendt, så han kan bo deri. Så ske det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3