Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 95
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833. -- Folket revses, fordi de har undladt at bygge et hus, som tidligere var blevet befalet dem. - I det tilfælde at de er villige til at holde Herrens bud, får de det løfte, at de skal blive i stand til at bygge huset. - Der træffes foranstaltninger til apostlenes skole.
1 Sandelig, så siger Herren til jer, som jeg elsker, og den, jeg elsker, tugter jeg også, at synderne kan forlades; thi med tugtelsen bereder jeg en vej til befrielse ud af alle fristelser; og jeg har elsket jer.
2 Derfor er det nødvendigt, at I tugtes og står strafskyldige for mit ansigt.
3 Thi I har begået en stor synd mod mig ved, at I ikke i alle forhold har rettet jer efter det store bud, som jeg har givet jer angående bygningen af mit hus,
4 hvorved min hensigt er at berede mine apostle til at beskære min vingård for sidste gang, så jeg kan udføre min særlige gerning og udgyde min Ånd over alt kød.
5 Men se, sandelig siger jeg jer, at jeg har kaldet mange af dem, som er blevet ordineret blandt jer, men kun få af dem er udvalgte.
6 De, der ikke er udvalgt, har begået en meget stor synd deri, at de vandrer i mørke ved højlys dag.
7 Og af den grund befalede jeg jer at sammenkalde jeres højtidelige forsamling, så jeres faste og bedrøvelse måtte komme op for den Herre Zebaoths øren, hvilket er udlagt: Den første dags skaber, begyndelsen og enden.
8 Ja, sandelig siger jeg jer: Jeg befalede jer at bygge et hus, i hvilket hus jeg har til hensigt at udruste dem, som jeg har udvalgt, med kraft fra det høje.
9 Thi det er Faderens forjættelse til jer; derfor befalede jeg jer at vente ligesom mine apostle i Jerusalem.
10 Men mine tjenere begik en stor synd, og der opstod strid i profeternes skole, hvad der mishagede mig meget, siger Herren; derfor sendte jeg dem ud for at tugtes.
11 Sandelig siger jeg jer: Jeg vil, at I skal bygge et hus. Om I holder mine bud, skal I få kraft til at bygge det.
12 Dersom I ikke holder mine bud, bliver Faderens kærlighed ikke hos jer, og derfor skal I komme til at vandre i mørke.
13 Her gælder nu visdom og Herrens vilje. Byg ikke huset efter verdens vis; thi jeg tillader jer ikke at leve efter verdens vis.
14 Byg det derfor således, som jeg skal vise tre af jer, som I skal vælge og ordinere til denne myndighed.
15 Det skal være 55 fod bredt og 65 fod langt indvendigt.
16 Og den nedre del skal helliges mig til at frembære nadveren og til jeres prædiken, faste og bønner og for deri at opsende jeres helligste ønsker til mig, siger Herren.
17 Og den øvre del af den indre sal skal helliges mig til brug for mine apostles skole, siger Sønnen Ahman eller med andre ord Alphus eller med andre ord Omegus, som er Jesus Kristus, jeres Herre. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3