Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 94
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833. -- Anvisninger angående opførelsen af et hus for præsidentskabets arbejde. - Et trykkeri bør bygges. - Uddeling af visse arvedele.
1 Og atter, sandelig siger jeg, mine venner: Jeg giver jer den befaling, at I skal påbegynde arbejdet med at opmåle og lægge begyndelsen til grundvolden til Zions stavs stad her i Kirtland, begyndende ved mit hus.
2 Og se, det må gøres efter det mønster, som jeg har givet jer.
3 Og den første byggeplads mod syd skal helliges mig for der at bygge et hus til præsidentskabet, hvori de kan arbejde og modtage åbenbaringer, og hvori de kan tjene med alt, som hører til Kirken og riget.
4 Sandelig siger jeg jer: Det skal bygges 55 fod i bredden og 65 fod i længden indvendigt.
5 Der skal være en sal forneden og en sal foroven efter det mønster, der herefter skal gives jer.
6 Og det skal helliges Herren fra grundvolden efter præstedømmets orden og efter det mønster, som herefter skal gives jer.
7 Og det skal udelukkende indvies til Herren for præsidentskabets arbejde.
8 Og I skal ikke lade noget urent komme ind; min herlighed skal være der, og der vil jeg være nærværende.
9 Men om nogen urent kommer derind, skal min herlighed ikke være der, ej heller min nærværelse.
10 Og videre, sandelig siger jeg jer: Den anden byggegrund mod syd skal helliges mig for der at bygge et hus, hvori oversættelsen af mine skrifter og alt, hvad jeg befaler jer, skal trykkes.
11 Og det skal være 55 fod bredt og 65 fod langt indvendigt, og der skal være en sal forneden og en sal foroven.
12 Og dette hus skal udelukkende helliges Herren fra grunden af til trykningen af alt, hvad jeg befaler jer, og være helligt og ubesmittet og i et og alt efter den mønster, som skal gives jer.
13 På den tredie byggegrund skal min tjener Hyrum Smith have sin arv.
14 Og på den første og anden byggegrund på nordsiden skal mine tjenere Reynolds Cahoon og Jared Carter have deres arv,
15 at de må udføre det værk, hvortil jeg har kaldet dem, og som bygningskomité bygge mine huse efter de befalinger, som jeg, Gud Herren, har givet jer.
16 Men disse to huse skal ikke bygges, førend I får nærmere besked derom.
17 Og nu giver jeg jer ikke mere denne gang. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3