Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 92
Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith) i Kirtland, Ohio, den 15. marts 1833. Forklaringen over de usædvanlige navne findes i overskriften til afsnit 78. -- Befaling angående indtræden i den forenede orden.
1 Sandelig, så siger Herren: Jeg giver den forenede orden, de er dannet i overensstemmelse med den forud givne befaling, en åbenbaring og et bud angående min tjener Shederlaomach (Frederick G. Williams), at I skal optage ham i ordenen. Hvad jeg siger til en, det siger jeg til alle.
2 Og atter siger jeg dig, min tjener Shederlaomach (Frederick G. Williams), at du skal være et virksomt medlem af denne orden, og om du er trofast og holder alle tidligere bud, skal du blive velsignet til evig tid. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3