Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 91
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 9. marts 1833. profeten var på den tid beskæftiget med studiet af de gamle skrifter, som af nogle anses for at være hellig skrift, men kaldes apokryfiske. -- Disse skrifter skal ikke betragtes som hellig skrift. - For i disse bøger at kunne skelne sandhed fra fejl må man være oplyst af Ånden.
1 Sandelig, så siger Herren til jer angående de apokryfiske bøger: Der findes meget deri, som er sandt, og de er for det meste rigtigt oversat.
2 Men, der findes også meget deri, som ikke er sandt, men er blevet indskudt af menneskehænder.
3 Sandelig siger jeg jer: Det er ikke nødvendigt at oversætte de apokryfiske bøger.
4 Måtte derfor den, som læser dem, forstå; thi Ånden, åbenbarer sandheden.
5 Og den, der er oplyst af Ånden, kan hente nytte deraf.
6 Og den, som ikke modtager gennem Ånden, kan ikke have nogen nytte deraf. Derfor er det ikke nødvendigt at oversætte dem. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3