Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 90
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1833. Josephs stilling som Kirkens præsident atter bekræftet. -- Deres ansvarlighed, som modtager Guds orakler. - Evangeliet må prædikes i hele verden. - Værdige tjenere prises og overtrædere irettesættes.
1 Så siger Herren: Sandelig, sandelig siger jeg dig, min søn, dine synder er dig forladt ifølge din bøn; thi dine bønner og dine brødres bønner er kommet mig for øre.
2 Derfor er du velsignet fra nu af, du, som bærer rigets nøgler, der er givet dig. Og dette rige oprettes nu for sidste gang.
3 Sandelig siger jeg dig: Dette riges nøgler skal aldrig tages fra dig hverken i denne verden eller i den tilkommende.
4 Dog skal orakler gennem dig gives en anden, endog til Kirken.
5 Og alle de, som modtager Guds orakler, skal tage sig i agt for, hvorledes de bevarer dem, så de ikke agter dem ringe og derved bringes under fordømmelse og snubler og falder, når uvejret bryder løs, vindene blæser og regnen falder og slår mod deres huse.
6 Og videre siger jeg til dine brødre Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, at deres synder også er dem forladt, og de skal regnes for lige med dig i at holde dette sidste riges nøgler,
7 ligesom også ved din forvaltning nøglerne til profeternes skole, som jeg har befalet jer at oprette,
8 at de derigennem kan blive fuldkomne i deres arbejde med at frelse Zion og Israels nationer og ikke-jøderne, så mange som vil tro,
9 at de gennem din betjening må modtage ordet, og at ordet gennem deres formidling må gå ud til jordens yderste ender, først til ikke-jøderne, og se, siden skal de vende sig til jøderne.
10 Og da kommer dagen, hvor Herrens arm skal åbenbares med kraft for at overbevise nationerne, både hedningefolkene og Josefs hus, om frelsens evangelium.
11 Thi det skal ske på den dag, at enhver skal høre evangeliets fylde i sit eget sprog af dem, som er ordineret til denne myndighed gennem Talsmandens betjening, der bliver udgydt over dem for at åbenbare Jesus Kristus.
12 Og nu, sandelig siger jeg dig: Jeg giver dig befaling om at fortsætte med dit arbejde og præsidium.
13 Og når du har afsluttet oversættelsen af profeterne, skal du fra da af præsidere over Kirkens og skolens affærer.
14 Og fra tid til anden, som Talsmanden kundgør det for dig, modtage åbenbaringer til at udfolde rigets hemmeligheder.
15 Og du skal sætte menighederne i orden, studere og lære og blive bekendt med alle gode bøger, sprog, tungemål og folk.
16 Og dette skal være jeres arbejde og mission hele livet igennem: At præsidere i råd og ordne denne kirkes og dette riges anliggender.
17 Skam jer ikke og lad jer ikke forvirre; lad jer advare mod hovmod og stolthed, thi det bringer en snare over jeres sjæl.
18 Bring jeres huse i orden; hold ladhed og urenhed langt væk fra jer.
19 Nu, sandelig siger jeg dig: Du skal så hurtigt som muligt skaffe plads til din rådgiver og skriver Frederick G. Williams familie.
20 Og lad min bedagede tjener, Joseph Smith sen., blive med sin familie, hvor han nu bor, og det hus skal ikke sælges, førend Herren siger til.
21 Og min rådgiver Sidney Rigdon skal blive der, hvor han nu bor, indtil Herren siger til.
22 Biskoppen skal med flid søge at finde en agent, og det skal være en bemidlet mand, en Guds mand med stærk tro,
23 så han kan betale al gæld, for at Herrens forrådshus ikke skal komme i vanry iblandt folket.
24 Søg flittigt, bed altid og hav tro, så skal alting tjene jer til gode, dersom I vandrer retskaffent og holder de pagter, I har indgået med hinanden.
25 Lad jeres husstande være små, særlig med henblik på dem, der ikke tilhører jeres familie - i særdeleshed gælder dette min bedagede tjener Joseph Smith sen.'s
26 for at det, der er tilvejebragt for jer for at udføre mit værk, ikke skal tages fra jer og gives dem, som er uværdige,
27 og I derved bliver forhindret i at udføre det, som jeg har befalet jer.
28 Og atter, sandelig siger jeg dig: Det er min vilje, at min tjenerinde Vienna Jaques skal have penge til at bestride sine udgifter for rejsen til Zions land,
29 og de øvrige penge kan helliges mig, og hun skal få sin løn i min egen belejlige tid.
30 Sandelig siger jeg dig, at det er ret for mine øjne, at hun drager til Zions land og får sin arv af biskoppens hånd,
31 så hun kan slå sig til ro, dersom hun er trofast og ikke bliver lad alle sine livsdage.
32 Og se, sandelig siger jeg dig, at du skal optegne dette bud og sige til dine brødre i Zion med kærlig hilsen, at jeg også har kaldet dig til at præsidere over Zion i min egen bestemte tid.
33 Derfor skal de ikke besvære mig mere med denne sag.
34 Se, jeg siger dig, at dine brødre i Zion begynder at omvende sig, og englene glæder sig over dem.
35 Dog er der meget, der ikke behager mig. Jeg har hverken behag i min tjener William E. M'Lellin eller min tjener Sidney Gilbert, Biskoppen og andre har også meget at omvende sig fra.
36 Men sandelig siger jeg dig, at jeg, Herren, vil strides med Zion og gå i rette med hendes stærke mænd og revse hende, indtil hun er overvunden og er ren for mig.
37 Thi hun skal ikke flyttes fra sit sted. Jeg, Herren, har talt det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3