Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Lære og Pagter
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Afsnit 89
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833. Denne åbenbaring er kendt som Visdomsordet. - Afholdenhed fra vin, stærke drikke, tobak og hede drikke anbefales. - Mådeholdenhed i kødspisning. - Sund føde. - Forjættelser gives dem, der lever i overensstemmelse med disse forskrifter.
1 Et visdomsord, givet til nytte for højpræsternes råd, forsamlet i Kirtland, og til Kirken, samt de hellige i Zion,
2 sendt med hilsen, ikke som befaling eller tvang, men som åbenbaring og visdomsord, der påviser Guds vilje og orden angående de helliges timelige frelse i de sidste dage.
3 Givet som et princip med en forjættelse og afpasset efter de svages evne, ja, de allersvageste blandt alle de hellige, som er eller kan kaldes hellige.
4 Se, sandelig så siger Herren til jer: På grund af de onde hensigter, som er og vil være i rænkefulde menneskers hjerter i de sidste dage, har jeg advaret jer og advarer jer atter ved at give jer dette visdomsord gennem åbenbaring:
5 Om nogen blandt jer drikker vin eller stærke drikke, se, dette er ikke godt, ej heller behageligt for jeres Faders åsyn, undtagen når I er forsamlet for at nyde nadveren.
6 Og se, det burde være vin, ja, ren vin af vinstokkens druer og fremstillet af jer selv.
7 Thi stærke drikke er ikke for maven, men til at vaske kroppen med.
8 Og atter: Tobak er ikke for legemet, ej heller for maven, og er ikke godt for mennesket, men er en urt for kvæstelser og for sygt kvæg, men den må anvendes med omdømme og visdom.
9 Og atter: Hede drikke er ikke for legemet eller for maven.
10 Og atter, sandelig siger jeg jer: Gud har bestemt alle sunde urter til menneskets brug, natur og legemsbeskaffenhed.
11 Hver urt til sin tid og hver frugt til sin tid. De skal nydes med forstand og taksigelse.
12 Ja, også kødet af dyr og luftens fugle har jeg, Herren, bestemt til menneskets brug. Dog skal det nydes med taksigelse og sparsomt.
13 Og det er mig velbehageligt, at det kun bruges om vinteren eller i kulde og hungersnød.
14 Alt korn er bestemt til at nydes af mennesker, men også for dyrene på marken, himlens fugle og alle vilde dyr, som løber eller kryber på jorden;
15 og disse har Gud skabt til føde for menneskene, dog kun i tilfælde af stor mangel og hungersnød.
16 Alt korn er godt til føde for mennesket ligesom også vinstokkens frugt og det, som bærer frugt i jorden eller ovenover jorden.
17 Dog er hvede for mennesket, majs for oksen, havre for hesten og rug for fjerkræ og for svin og for alle dyr på marken og byg for alle husdyr og til milde drikke ligesom andet korn.
18 Alle hellige, der erindrer sig disse ord, følger dem og vandrer i lydighed mod disse bud, skal få sundhed i navlen og marv i benene.
19 De skal finde visdom og store skatte at kundskab, ja, endog skjulte skatte.
20 De skal løbe og ikke blive trætte; de skal gå og ikke blive matte.
21 Og jeg, Herren, giver dem den forjættelse, at dødens engel skal gå forbi dem, ligesom Israels børn, og ikke slå dem ihjel. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3